Tibirke


Tibirkevejen. Tibirkevejen


Tibirkevejen, oversigt. Tibirkevejen, oversigt

Intro

Engang i løbet af den ældste jernalder (-500-år 0), blev der anlagt en vej i Ellemosen ved foden af Tibirke Bakker i Nordsjælland. Vejen skulle sikre, at man kunne komme over det sumpede område, og fører fra det faste land over de våde områder omkring Ramløse Å, hvor to holme rækker mod hinanden...

Engang i løbet af den ældste jernalder (-500-år 0), blev der anlagt en vej i Ellemosen ved foden af Tibirke Bakker i Nordsjælland. Vejen skulle sikre, at man kunne komme over det sumpede område, og fører fra det faste land over de våde områder omkring Ramløse Å, hvor to holme rækker mod hinanden. Vejen er solidt anlagt med et fundament af grene og kvas og derover en cirka tre meter bred stenlægning, som kantes af store, ovale sten. Parallelt med vejen løber en række trædesten - anlagt et par hundrede år senere, muligvis fordi vejen efterhånden var groet til. ''Vejbane på 600 hasselpæle'' Selv om vejen er meget gammel, er det ikke den første, der blev bygget på stedet. En mere end 4500 år gammel vej af pæle løber parallelt med og delvis under jernaldervejen. I den periode af bondestenalderen, hvor de store jættestuer blev bygget, var Ellemosen en lavvandet fjord, der havde forbindelse til Kattegat. Dengang var den ene af holmene en lille ø, og hertil blev der bygget en vej af mere end 600 hasselpæle. Pælene var omhyggeligt tilspidsede og hamret ned i fjordbunden i tre rækker. Pælene har formodentlig støttet flere lag af grene eller en række planker, men de var forsvundet ved udgravningen i 1943. Vejen førte ud til en boplads på øen, men den er ikke udgravet endnu.