Thyregod kirke

Intro

Thyregod kirke knejser på toppen af en lille bakke og består af et romansk kor og skib, samt et tårn opført i sengotisk stil. Kirken er formodentlig fra tiden omkring år 1200.

Thyregod kirke knejser på toppen af en lille bakke og består af et romansk kor og skib, samt et tårn opført i sengotisk stil. Skib og kor er opført af veltilhuggede granitkvadre over en skråkantsokkel, der endnu ses i kirkens nordmur og kor. Sydmuren er overkalket. Skibet har et bjælkeloft, mens koret i senmiddelalderen fik et krydshvælv indbygget. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår den romanske kirke blev påbegyndt, men stilen med de veltilhuggede granitkvadre peger i retning af et opførelsestidspunkt engang i slutningen af 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet. Efter reformationen i 1536 blev vesttårnet opført. Omkring år 1600 blev der på skibets sydside opført et gravkapel, men det blev nedrevet igen omkring år 1769. Våbenhuset blev bygget af røde teglsten i 1882, mens kapellet er fra 1974.

I kirkens indre ses endnu den oprindelige romanske rundbuede korbue, hvor granitstenene fremtræder flot. Den romanske døbefont står opstillet midt under korbuen med et nederlandsk messingstykke fra 1600-tallet som dåbsfad. Alterbordet dækkes af et panel fra begyndelsen af 1600-tallet med tre portalfelter – lignende det i Brande kirke. Felterne fremstiller Kristus som verdens frelser og de fire evangelister. Altertavlen er fra samme tid som panelet og enkelt opbygget med fire søjler, der inddeler tavlen. Storfeltet er et ovalt maleri fra omkring 1850 forestillende Kristus og Johannes ved nadveren. Altertavlen blev i 1942-43 istandsat af Georg N. Kristiansen. Prædikestolen med tilhørende himmel er dateret til 1624. Stolen er indrammet i felter med Kristus og evangelisterne.

På Skibets sydvæg sidder en mindetavle om N.F.S. Grundtvigs konfirmation i kirken den 15/4 1798. Kirken har tre klokker, hvoraf den ældste stammer fra midten af 1200-tallet, mens de to øvrige er skænket til kirken i 1975 af henholdsvis Jensine Bruun og Christen Smedegård.

Henvisning:

Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.thyregod-vester.dk