Thyregod Mølle


Møllen lige før den mistede vingerne i en storm 1928. Møllehuset med motoren til højre.


Thyregod Mølle 1870 - 1931

Intro

Thyregod Mølle blev bygget omk. 1870. Møllen mistede vingerne i en julestorm i 1931, men da var mølleriet allerede flyttet til møllehuset til højre i billedet, hvor der var indlagt motor.

Møllen blev bygget i 1870 af Anders Christensen på matr. nr. 3f, Thyregod. Han drev den med forpagtere:
1870 - 1872 Hans Christian Nielsen der kom fra Herning Mølle
1872 - 1874 Johannes Nielsen der kom fra Vester Mølle.
1874- Henrik Christian Raahn der kom fra Alsted Mølle.
1904 blev den solgt til A.P. Johs. Andersen fra Mårslet.
Det var ham der udstykkede mange grunde på højre side af Skolegade.
1912 blev den solgt til Lambert Christensen
1918 blev den solgt til Jens Chr. Nielsen Skovsbøl fra Vester
1928 overtog sønnen Kasper Skovsbøl møllen
1961 blev møllen solgt til Hans Rasmussen der lagde den sammen med hoverparacellen matr. nr. 3 a.
Da var mølleriet forlængst lukket.


Thyregod Gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen
Give Lokalhistoriske Arkiv