Thuresensvej


Frederik Thuresen

Intro

Navngivet 20.07.1948. opkaldt efter Frederik Thuresen (1613-1675), stadshauptmand. Han var ud af gammel anset borgerslægt og stammede fra Aalborg.

Frederik Thuresen gjorde sig positivt bemærket under svenskekrigene, navnlig under Københavns belejring og blev senere udnævnt af kongen, Frederik III, til Københavns kommandant. Frederik Thuresen var velhavende og som pant for et lån til kongen fik han Sundby Gods, som han ejede fra 1667-1674.

Munk Sundsholmeren nr. 39, 1993