Thrige - Den første fabrik 1898


Thriges første fabrik

Intro

Thriges første fabrik, tegnet af den kendte Odense-arkitekt Niels Jacobsen og opført i 1898. Fabrikken og den lidt senere portbygning er solidt og veludført byggeri i historisk inspireret stil.

Thomas B. Thrige 1866-1938

”Min livsgerning er knyttet til elektriciteten”

- Thomas B. Thrige

Thrige i USA
Thomas Thrige var udlært smed og maskinist, og i 1888 tog han til USA for at opsøge ny viden. Han fik arbejde hos ’troldmanden’ Thomas A. Edison, glødepæren og fonografens opfinder. I Edisons laboratorium tilegnede han sig megen teknisk viden, og arbejdet på en stor, moderne elektrofabrik gav ham indblik i moderne masseproduktion.

Fabrikanten
Thomas B. Thrige var en iværksætter i særklasse. Han evnede at tilrettelægge og organisere en højeffektiv produktion med de bedste værktøjsmaskiner. Administration og markedsføring overlod han derimod til direktør Ørnberg. Tyve år efter at virksomheden begyndte i en baggård, var den blevet Odenses største og havde en dominerende stilling på det danske marked.

Industrimagnat og mæcen
Succesen gjorde Thrige til den mest velhavende fabrikant i Danmark. For at gavne sin hjemby bekostede i 1930 han en stor udvidelse af H. C. Andersen-museet. I 1934 skænkede han sine virksomheder til Thomas B. Thriges Fond. Fonden havde til formål at drive virksomhederne videre samt at støtte uddannelse og forskning til gavn for dansk industri.

Ny energi til Danmark
Odense var allerede en industriby med jernbane, fabrikker og rygende skorstene, da Thomas B. Thrige kom hjem fra USA i 1893. Men han havde viden med hjem, der gav industrialiseringen i Danmark ny energi. En ny industriel bølge begyndte, da elværker begyndte at skyde op, og elmotorens fleksible motorkraft kom ud i alle dele af erhvervslivet. Thriges virksomhed var i mere end 100 år med til at nyttiggøre elektriciteten og modernisere Danmark.


I 1898 var Thomas B. Thriges virksomhed vokset fra de lejede lokaler i den Hempelske gård. Thrige fik derfor opført en ny fabrik på Tolderlundsvej. I Fabrikken var der både værksted, kontor og Thriges bolig. Princippet med at have bolig i produktionsbygningen var mest noget man så i gamle håndværksvirksomheder, hvilket gav virksomheden et gammeldags præg. Virksomhedens produktionsapparat var derimod meget moderne, maskinparken var veludviklet og blev drevet af elektriske motorer, der fik deres energi fra et dampdrevet kraftværk, som Thrige ejede. Fabrikken markerede en afgørende beslutning for Thrige: Før fabrikken leverede Thrige både elmotorer, dynamoer, cykler og services som elinstallatør og varmemester. Med etableringen af fabrikken begyndte han udelukkende at fokusere på produktion af elektromotorer og dynamoer på bestilling. Da Thomas B. Thrige byggede fabrikken, var Danmark i sin anden industrielle fase, damp var på det tidspunkt en etableret teknologi, og elektricitet var udviklet nok til at det kunne bruges kommercielt, men det var ikke udbredt. Thrige kom ind og kunne kapitalisere på at udbrede den elektriske teknologi. Udviklingen på elektriske marked påvirkede den første fabrik, der hurtigt blev for lille til at følge med de mange nye ordrer. Allerede otte år senere var der ikke længere nogen produktion tilbage i bygningen. Den blev i stedet lavet om til kontor og tegnestue, en rolle bygningen havde helt frem til 1969, hvor bygningen blev udlejet til anden side. Væksten betød, at Thrige kunne flytte ud af de første bygning og ind i en ny villa i 1905. Der boede dog stadig folk i fabrikken: I forbindelse med bygningen af porten i 1917 blev der lavet portnerbolig, hvor portneren boede med sin familie. Porten var en del af den kontrol, som man udøvede mod arbejderne: Hver eneste morgen skulle arbejderne gå igennem porten; hvis en ansat kom for sent, blev han registreret af portneren og trukket i løn.