Thrige-imperiet


Luftfotografi. I midten af billedet ses Thomas B. Thriges fabriksanlæg. Nederst i billedet ses Nørrebro. Ved den lidt åbne plads løber Nørrebro, Tolderlundsvej og Bredstedgade sammen.


Nørre Boulevard. Thriges villa. Opført af arkitekt Niels Jacobsen 1906, nedrevet 1975.


Personalet hos Thomas B. Thrige, maskinfabrik.


Fabrikant Thomas B. Thrige


Thomas B. Thriges Fabrikker.


Thomas B. Thriges Fabrikker. Buchwaldsgade


Thomas B. Thriges Fabrikker. Buchwaldsgade.


Udsigt over Thomas B. Thriges Fabrikker


Thomas B. Thriges Fabrikker, interiør fabrikshal.


Thomas B. Thriges Fabrikker, interiør fabrikshal.


Thomas B. Thriges Fabrikker, interiør fabrikshal.

Intro

I firkanten mellem Tolderlundsvej, Buchwaldsgade, Skibhusvej og Bredstedgade lå en af Odenses største og mest kendte fabrikker: Thrige. Virksomheden er opkaldt efter grundlæggeren Thomas B. Thrige (1866-1938). Fabrikken var Danmarks førende inden for produktion af elmotorer.

Thomas Barfoed Thrige - Danmarks Edison
Thomas Barfoed Thrige blev født den 5. marts 1866 i Klaregade Odense. Efter endt skolegang blev han udlært smed og maskinist. Derefter rejste han til Frankrig, Tyskland og Amerika. I Amerika fik han plads hos Thomas A. Edison opfinder af grammofonen, den elektriske pære og filmfremviseren. Thrige beundrede Edison, og han underskrev sig altid Thomas B. Thrige med forkortet mellemnavn ligesom sit forbillede Edison.

Thrige vendte tilbage til Odense, og i 1894 begyndt han som selvstændig. Han havde to ansatte i sit lille baggårdsværksted i Kongensgade. Han arbejdede med cykelproduktion samt elektriske installationer og flyttede til et værksted på Klingenberg.

Thriges fabrikker i Odense
Thomas B. Thrige flyttede i 1898 sin lille elektrotekniske virksomhed fra den indre by til et område tæt ved havnen. Med tiden voksede virksomheden til landets førende producent af elektromotorer, dækkede et 17 tdr. land stort område og beskæftigede i efterkrigstiden tæt ved 5000 mennesker. Mange odenseanere har arbejdet på Thrige eller har familie eller venner, der har det. På hjørnet af Tolderlundsvej er den ældste del af fabrikken stadig bevaret, en rødstens-hjørnejendom tegnet af odensearkitekten Niels Jacobsen. Senere byggede Thrige en villa nær fabrikken, men den måtte siden vige pladsen for endnu en udvidelse.

Den fredede kraftcentral
Den mest interessante bygning i Thrige-komplekset er den velbevarede kraftcentral ved Buchwaldsgade, opført i røde sten i 1916 til virksomhedens egen brug. Bygningen er nærmest en tidslomme med originalt elektroteknisk inventar og landets ældste stationære dieselmotor fra 1923 i arbejdsduelig stand bevaret in situ. Kulturarvsstyrelsen besluttede i 2005 at bygningsfrede bygningen med dieselmotor og generatorer.

Andre bemærkelsesværdige bygninger på området er normalfabrikken i jernbeton fra 1920 langs Buchwaldsgade, opført af Christiani & Nielsen, samt Standardfabrikken til fremstilling af skibselektrisk udstyr fra 1929 ved Tolderlundsvej. Også vikleriet (i dag Den Sociale Højskole) fra 1940, transformatorfabrikken mod Skibshusvej fra 1956 og højhuset til administration fra 1959-60 ved Tolderlundsvej er vigtige dele af fabrikken.

Thrige-imperiet
Thomas B. Thrige var en driftig herre, der en overgang også forsøgte sig med bil- og busfremstilling. I 1913 købte Thrige Rytterkasernen i Pjentedamsgade. Her startede han De forenede Automobilfabrikker. Bilerne hed Triangel. Det viste sig dog hurtigt at Thrige ikke kunne konkurrere med udenlandske seriefremstillede personbiler. Han specialiserede sig derfor i lastbiler, busser, politibiler og motorjernbanevogne.

Efter Thomas B. Thriges død og besættelsestiden begyndte det dog at gå ned ad bakke for den kendte virksomhed. Thriges fabrikker fusionerede i 1965 med konkurrenten A/S Titan til selskabet Thrige-Titan. Den svenske elektro-gigant ASEA købte ca. en tredjedel af aktierne i det nye selskab. ASEA overtog i 1979 tre af Thrige-Titans virksomheder på Åsumvej.

Resterne af Thrige forlod området i 1999 da Thrige-Titan Electric flyttede til Energivej i Odense S. Dette selskab blev i 2002 overtaget af Sauer-Danfoss og i dag er Thrige-Titans fabrikation helt afviklet.

Det gamle fabrikskompleks mellem Tolderlundsvej og Skibhusvej blev købt af Olav de Linde, der i 2007 åbnede Bazar Fyn i en tidligere fabrikshal.