Thorstrup kirke


Udsnit af kalkmaleri forestillende Kristi genkomst. Udført af Stefan Viggo Pedersen i 1950. Maleriet tjener som alterprydelse. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Kristi genkomst. Udsnit af vægmaleri af Stefan Viggo Pedersen fra 1950. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Thorstrup kirkes romanske døbefont i rødlig granit. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Nichen har indeholdt et piscina - en granitkumme til at vaske altersættet i. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Thorstrup kirke i regnvejr. I toppen af tårnet sidder den Teilmannske vind-trane. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.
Intro

Den smukke romanske kirke med pyramidespir hørte i en lang periode under herregården Nørholm. Af kirkens rige inventar fra Nørholm-tiden er en del stadig i kirken. I spirets top ses Nørholm-tranen, der ligesom på hovedgården og de tilhørende kirker i Horne, Tistrup og Ansager fungerer som vindfløj

Bygningen

Kirkens kor, skib og apsis er romanske, tårnet og våbenhuset fra senmiddelalderen. Tårnets pyramidespir er tilføjet i 1774. I skibets nordvesthjørne er et lille udhugget kors, muligvis et stenhuggermærke.

I koret er der en niche, der har indeholdt et piscina (en granitkumme til at vaske altersættet), nu i Museet for Varde By og Omegn.

En del af kirkens romanske vindueskvadre er ved ombygninger i bl.a. 1700-tallet blevet spredt rundt omkring i området. En overligger er havnet i Museet for Varde By og Omegns magasiner, mens andre rester af de gamle vinduespartier er at se i bl.a. Nørholm Mølles murværk og i Kildeskoven ved Nørholm.

Nørholm gods og Teilmann-slægten

Kirkens nuværende fremtoning er præget af perioden 1742-1935, hvor den hørte under Nørholm gods ved slægten Teilmann. Især perioden 1749-90 under Andreas Charles Teilmann har sat sine spor. Ud over vindfløjen, der er udformet som Teilmann-slægtens vartegn, en trane, er bl.a. også kirkegårdens indgangsportaler (1774) og et solur (1786) fra A.C. Teilmanns tid.

Også en tidligere altertavle, skænket til kirken af A.C. Teilmann, er fra denne Nørholm-periode. Den smukt malede illusionistiske rokokoaltertavle fra 1757 blev dog taget ned i 1898 og er nu på Nationalmuseet. Fra 1898 til 1950 stod der en altertavle med et bronzerelief af Korsfæstelsen. Det hænger nu i tårnrummet. I dag er altertavlen erstattet af et moderne kalkmaleri i apsiden over alterbordet. Maleriet, der blev udført af Stefan Viggo Pedersen i 1950, forestiller Kristi genkomst med harpespillende og basunspillende engle.

I kirken ses flere gravminder over slægten Teilmann, bl.a. en usædvanligt smukt udført mindetavle over A.C. Teilmann og hans adoptivsøn, Niels Jensen, der døde i 1772 kun fire år gammel.

Kilder

Torstrup, Horne, Hodde, Tistrup. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.


I tilknytning til Thorstrup Kirke findes en række ældre gravminder. Således ses et smukt epitafium på kirkens nordvæg. Epitafiet er udført omkring 1772 over godsejer Andreas Charles Teilmann fra Nørholm og hans adoptivsøn Niels Jensen. Sidstnævnte døde i 1772 kun fire år gammel. I mange år har der ligget en større gravsten i den sydvestlige hjørne af kirkegården, men denne sten er nu blevet restaureret og anbragt ved kirkens indgang. Denne store gravsten, kaldet "borgmesterstenen" har oprindeligt været brugt i den nedrevne kirke Skt. Nicolai Kirke i Varde. Stenen er fra ca. 1650 og blev sat over den rige borgmester Steffen Nielsen og hustru. I 1815 blev stenen genbrugt i Thorstrup over tømrermester Niels Nielsen Møller og hustru. Endelig findes der et stort familiegravsted, indkranset af et nygotisk smedejernsgitter. Det er slægten Theilmanns fra Nørholms familiegravsted.