Thorsgade Kaserne


Thorsgade Kaserne. Thorsgade Kaserne i beyndelsen af 1900-tallet

Intro

På Thorsgade 24 i Randers ligger en imponerende murstensbygning, der blev bygget i 1880-1881 som rekrutkaserne for det femte Dragonregiment. Den fredede kaserne er tegnet af Randers-arkitekten J.P. Jensen-Wærum...

På Thorsgade 24 i Randers ligger en imponerende murstensbygning, der blev bygget i 1880-1881 som rekrutkaserne for det femte Dragonregiment. Den fredede kaserne er tegnet af Randers-arkitekten J.P. Jensen-Wærum. Dragonerne rømmede kasernen i 1945 til fordel for en ny og mere moderne udgave i den nordlige udkant af byen. Dragonerne forsvandt helt fra Randers i 1953. De blev erstattet af Jydske Ingeniør Regiment, men de forlod også byen i 1997. Siden har Randers ikke været garnisonsby. Den gamle rekrutkaserne i Thorsgade huser i dag et kommunalt plejehjem. ''Prinsen og Randers'' I vinteren 1891-1892 havde Randers en alt andet end almindelig indbygger. Prins Christian, som senere blev kong Christian den Tiende, valgte, som sin far, at få en uddannelse hos dragonerne. Han lod sig indskrive på befalingsmandsskolen i Randers, og boede i en lejlighed i Torvegade fra 31. oktober 1891 til 24. maj 1892. Prinsen opnåede at blive en kær og skattet gæst i mange randrusianske hjem, og han aflagde hyppigt besøg i byens teater. Han bevarede gennem livet en stor interesse for randrusianske forhold, og han fulgte gennem livet byens udvikling med stor interesse. Senere så han tilbage på soldatertiden i Randers, som nogle af sine bedste ungdomsår.