Thomas b. Thriges Villa
Intro

I dag er der kun en lille park, hvor Thomas B. Thriges villa stod. En af de få synlige rester er en lille portåbning, hvor Thriges initialer er hugget ind i sten. Villaen blev tegnet af Thriges ven Odense-arkitekten Niels Jacobsen. Han havde før tegnet diverse pragtbyggerier i byen.

I 1905 fik Thomas B. Thrige opført en villa til sig selv i forlængelse af sin fabrik. Villaen var fyldt med alle former for moderne komfort, herunder støvsugere og centralvarme. Til villaen var der tilknyttet en stor pragthave. Bygningen har vist, at Thrige på det tidspunkt var en af de rigeste borgere i Odense. Christian Brandts havde et par år tidligere fået bygget en villa i Hunderup og havde dannet mode for at fabriksejere flyttede ud i Hunderupkvarteret. Thrige gik imod den eksisterende trend og placerede sin bolig tæt ved virksomheden. Det viser, hvor tilknyttet Thrige var til sin fabrik. Noget kunne tyde på, at han forventede at chefgruppen var ligeså tilknyttet virksomheden som ham selv: Ud over villaen blev der på Bredstedgade bygget en række funktionærbygninger, hvor de øverste funktionærer boede. Villaen blev senere omdannet til en børnehave, hvor de ansatte kunne have deres børn. Når man producerer elmotorer og dynamoer, skal man vikle kernen med kobbertråd. I 50’erne var det ofte et job, som kvinder fik, derfor var der også en del kvinder ansat, som havde behov for at få passet deres børn. I 1960’erne tjente villaen som bolig for jugoslaviske gæstearbejdere ansat på vikleriet. Det var fremgangstider i Danmark, og man kunne ikke få arbejdskraft nok. Gæstearbejdere fra Pakistan, Tyrkiet og Jugoslavien blev derfor inviteret til at arbejde som ufaglærte i Danmark I 1975 rev man villaen ned, da den blev vurderet så dårligt holdt, at den ikke stod til at rede.

Thomas B. Thrige 1866-1938 ”Min livsgerning er knyttet til elektriciteten” - Thomas B. Thrige Thrige i USA Thomas Thrige var udlært smed og maskinist, og i 1888 tog han til USA for at opsøge ny viden. Han fik arbejde hos ’troldmanden’ Thomas A. Edison, glødepæren og fonografens opfinder. I Edisons laboratorium tilegnede han sig megen teknisk viden, og arbejdet på en stor, moderne elektrofabrik gav ham indblik i moderne masseproduktion. Fabrikanten Thomas B. Thrige var en iværksætter i særklasse. Han evnede at tilrettelægge og organisere en højeffektiv produktion med de bedste værktøjsmaskiner. Administration og markedsføring overlod han derimod til direktør Ørnberg. Tyve år efter at virksomheden begyndte i en baggård, var den blevet Odenses største og havde en dominerende stilling på det danske marked. Industrimagnat og mæcen Succesen gjorde Thrige til den mest velhavende fabrikant i Danmark. For at gavne sin hjemby bekostede i 1930 han en stor udvidelse af H. C. Andersen-museet. I 1934 skænkede han sine virksomheder til Thomas B. Thriges Fond. Fonden havde til formål at drive virksomhederne videre samt at støtte uddannelse og forskning til gavn for dansk industri. Ny energi til Danmark Odense var allerede en industriby med jernbane, fabrikker og rygende skorstene, da Thomas B. Thrige kom hjem fra USA i 1893. Men han havde viden med hjem, der gav industrialiseringen i Danmark ny energi. En ny industriel bølge begyndte, da elværker begyndte at skyde op, og elmotorens fleksible motorkraft kom ud i alle dele af erhvervslivet. Thriges virksomhed var i mere end 100 år med til at nyttiggøre elektriciteten og modernisere Danmark.