Thomas Thriges kraftvarmecentral


Thomas B. Thriges Kraftvarmecentral. Thomas B. Thriges Kraftvarmecentral

Intro

Thriges kraftvarmecentral fremstillede elektricitet og varme til Thomas B. Thriges elektromekaniske fabrik i Odense. Centralen blev opført midt i fabriksanlægget i 1916. På den tid havde de fleste større fabrikker i Danmark deres eget elværk...

Thriges kraftvarmecentral fremstillede elektricitet og varme til Thomas B. Thriges elektromekaniske fabrik i Odense. Centralen blev opført midt i fabriksanlægget i 1916. På den tid havde de fleste større fabrikker i Danmark deres eget elværk. Elværkets maskinpark blev gennem årene udvidet betydeligt og leverede også el til områder uden for Odense by. Kraftcentralen var i brug indtil midten af 1970’erne og blev i 2005 fredet og siden sat i stand. I den privatejede bygning er der en udstilling om fabrikken og kraftcentralen. Her kan man blandt andet se en 60 tons tung dieselmotor fra 1923, der stadig kan køre. ''Troldmandens lærling'' Thomas B. Thrige (1866-1938) var en betydningsfuld industrimand, som opbyggede en række industriforetagender, der blandt andet fremstillede elektrisk materiel som elmotorer, dynamoer, transformere, elevatorer, elektriske hejseværk. Som ung nyuddannet maskinarbejder tog han i 1888 til USA og arbejdede i tre år på laboratoriet hos den berømte opfinder Thomas Alva Edison. Da han kom tilbage til Danmark, startede han et lille værksted for el-, gas- og vandinstallationer i Odense. Nogle år efter byggede han en stor ny elektromekanisk fabrik på Tolderlundsvej, hvor kraftcentralen blev opført i 1916. Et par årtier efter havde fabrikken udviklet sig til den største arbejdsplads i Odense.