Theodora Deissner


Overlærer Theodora Deissner


Theodora Deissner (øverst til venstre) med 1. klasse på Forskolen.


Bygningen som tidligere b.la. har rummet Forskolen. Nu huserer den Nicolai Biograf og Café.

Intro

Theodora Deissner (1875-1960) var Danmarks første kvindelige overlærer (skoleinspektør) udenfor hovedstaden. Det krævede en national lovændring, før hun kunne ansættes som overlærer. Da dette endeligt lykkedes, havde hun en succesfuld karriere som overlærer hos Forskolen (Nicolai Biograf og Café).

I 1875 blev Theodora Deissner født som det fjerde barn i en søskendeflok på fem. Hun var datter af kreaturhandler Theodor Christian og hustru Katrine Simonsen. Familien var velhavende, hvilket gav hende ressourcer til en længerevarende skolegang. Efter at havde taget den almindelige forberedelseseksamen fra Kolding Døtreskole i 1893, læste hun til lærerinde. I 1898 afsluttede hun sin lærerindeeksamen fra Femmers Kvindeseminarium i København, og samme år blev hun ansat i Koldings skolevæsen ved sin hjemkomst til byen. Indtil 1901 var hun ansat som lærervikar, men fra 1901 blev hun fastansat ved den daværende Borgerskole. I dag rummer dens bygning Kolding Stadsarkiv. I 1904 ansættes hun som lærerinde ved Forskolen, som var for elever på 1.-2. klassetrin. Denne bygning huserer nu Nicolai Biograf og Café. I 1915 gik Forskolens overlærer af, og da Theodora Deissner blev indstillet til besiddelsen af stilling, blev der igangsatte en kamp. Dette blev en kamp for at ændre loven, så Theodora rent faktisk kunne tages i betragtning. På daværende tidspunkt var der nemlig ikke lovhjemmel om, at kvinder måtte udnævnes som overlærer udenfor København. I København var det anderledes, for her havde de egen skoleordning og deres første kvindelige overlærer var blevet udnævnt allerede i 1894. Forrest i kampen gik Forskolens lærerindestab, og de opnåede hurtig støtte fra resten af lærerkollegiet og skolemyndighederne i Kolding. Formand for Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds, Helen Clay Pedersen, tog til København for at tale Theodoras sag hos ministeriet. Herudover tog Koldingkredsens folketingsmand N.J. Laursen spørgsmålet op i rigsdagen i 1916. Ved rigsdagen blev der trumfet igennem, og den nationale lovændring blev vedtaget. Det blev gjort muligt for kvinder at blive udnævnt til ledende stillinger i den offentlige børneskole. Allerede samme år kunne Theodora derved tiltræde stillingen som overlærer for Forskolen – og var derved den første af sin slags uden for København. Theodoras karriere i denne stilling var langvarig og succesfuld. Først som 70-årig i 1944 takkede hun af, hvor hun desuden blevet hyldet for sin indsats.

''Publiceret''