The Cottage ved Nysted


The Cottage, Skansevej

Intro

The Cottage er opført 1919/20 som et anneks til Den Engelske Skole. Her er medtaget oplysninger, som er sammenhængende med den Engelske Skole.

Grunden, som The Cottage ligger på har sandsynligvis været landbrugsjord, og af folketællingen fra 1916 fremgår, at jorden lå på Nysted Mark og havde matr. nr. M59. Ejer: Peter Heinrich Jochimsen, f.d. 25/2 1862. Hustru, Johanne f. Hansen, f.d. 29/11 1867, og at de havde to børn – to piger. Jochimsen står opført som avlsbruger og stenhugger.

Før 1919. Den Engelske Skole ses bygget 1919/20 og i den forbindelse er The Cottage opført som anneks. Ejer: Lensgreve Raben. Grunden formentligt ejet af Lensgreve Raben, som værende matr. nr. 59c Nysted markjorder.

Greven sælger The Cottage til Adah Mary Winifred Verey ved skøde dateret 30. august 1920. Skødepåtegning 28. oktober 1920. Der går rygter om, at frk. Verey oprindeligt havde haft et hus i England, men at det var blevet revet ned p.g.a. spøgeri.

Den Engelske Skole nedlægges 1922, men af tingbogen kan ses, at ejendommen , hvor The Cottage ligger går på tvangsauktion 9. marts 1929 og overtages af fru Selma Madsen. Det vides ikke om Miss Verey boede der helt til tvangsauktionen eller hvornår hun forlod The Cottage og byen.


At The Cottage har haft en turbulent historie bag sig kan man bestemt sige, idet The Cottage siden opførelsen har haft ikke mindre end 14 ejere i løbet af ca. 88 år.

Og dog – måske har der været flere ejere, idet man af folketællingslisterne fra 1925 kan se, at The Cottage blev overtaget og ejet af Kreditforeningen i en periode. Hvorfor dette ikke fremgår af tinglysningen vides ikke. I hvert fald er der et hul i vor historie fra 1922 og til 1929, hvor ejendommen overtages ved tvangsauktion af fru Selma Madsen.

I den perioden Kreditforeningen ejede The Cottage havde man formentlig ansat folk til at se efter bygningen, idet man af samme Folketælling kan se, at husfader/repræsentant Karl Georg Jørgensen (født 31. november 1881) boede i huset sammen med sin familie, bestående af hustruen og tre børn. En gartner var også ansat, nemlig Ejner Lise Christensen (født 3. august 1889), som hos sig havde sin hustru og to børn.

Om køber – Selma Madsen – vides desværre ikke noget, kun at hun vist nok ikke var her fra byen. Til gengæld ved vi, at hun hurtigt (efter ca. et ½ år) solgte ejendommen videre til tømrermester I. O. Olsen og arkitekt Johannes Holck.

I 1934 overtages The Cottage af Carl Andreas Jensen, 1938 af fru Emma Elfrida Schandorff, 1943 af Privatbanken, som anvender det til feriebolig for bankens ansatte, 1971 Nysted og Omegns Turistforening, 1972 Holger Håhr, 1984 Per Winther, 1995-1997 overtages det af Holten A/S og så endelig her i 2000 af være købt af gdr. Vagn Brædder.