Tersløsegård


Kort 1993. Hovedgården Tersløsegård i Tersløse er nu omdannes til Ludvig Holbergs mindestuer

Intro

Herregården Tersløsegård nær Dianalund kendes siden 1300-tallet. Hovedbygningen består af tre fløje i en etage i bindingsværk. Hovedfløjen er opført i 1737. De andre fløje lidt senere. Godset tilhørte Ludvig Holberg mellem 1745-54...

Herregården Tersløsegård nær Dianalund kendes siden 1300-tallet. Hovedbygningen består af tre fløje i en etage i bindingsværk. Hovedfløjen er opført i 1737. De andre fløje lidt senere. Godset tilhørte Ludvig Holberg mellem 1745-54. Han testamenterede det til Sorø Akademi på den betingelse, at der på gården skulle være fribolig for en enke. Sorø Akademi udstykkede Tersløsegård i 1818 og solgte bygningen i 1861. Den blev købt af en kreds af tidligere elever på Sorø Akademi, som søgte at drive gården videre. I 1917 overgik bygningen til en stiftelse, der indrettede mindestuer for Holberg. ''Jeppes far i baronens seng'' Ludvig Holberg var ikke bare populær komedieforfatter og markant professor ved Københavns Universitet. Han var også god til at tjene penge. I 1745 købte han Tersløsegård. Han havde erfaring med at bestyre godser, for han havde forvaltet de store ejendomme, Københavns Universitet ejede. Holberg havde i sine komedier gjort nar af adelshovmod og snobberi, men i 1747 blev han selv udnævnt til baron. Tersløsegård blev en del af baroniet Holberg. Forfatteren til Jeppe på Bjerget sov nu i baronens seng hver nat. Selv om Holberg roste sig af, at han havde forbedret gårdens drift og bøndernes kår som en god borger, var han modtagelig for adelstitlens prestige.