Tersløse Kirke
Intro

Tersløse Kirke er et langhus bestående af den romanske stenkirkes skib fra 1100-tallet med senmiddelalderligt våbenhus, kapel og tårn. Stefan Kramer - Lokalarkivet Dianalund

Kirken har 247 siddepladser og er et langhus bestående af et romansk skib fra 1100-tallet, en sengotisk østlig forlængelse samt tre sengotiske tilbygninger. Omkring 1400 blev skibet forhøjet og overhvælvet. Koret har en fin etagedelt blændingsdekoration og i nord en dør, som blev tilmuret i 1893. Vinduerne, våbenhusets taggavl og tårnets østgavl er fra en restaurering i 1864-65. I våbenhuset er en gravsten over Erik Bille og hustruen Sofie Rudsdatter og over datteren. I 1973-74 blev kirken restaureret. Alterbordet ved østvæggen blev udskiftet og anbragt mellem indgangen og sideskibet, så alle kan se både alteret og prædikestolen. Der kom nye kirkebænke. Kirkegængerne kom til at sidde med ansigtet mod vest og ikke mod øst. Stefan Kramer - Lokalarkivet Dianalund