Tepstrup Sø nedkastningsplads


Modtagefolk læsser containere på H. F. Christensens hestevogn på pladsen ved Tepstrup Sø. Rekonstruktion fra 1947.


Modtagefolk tilknyttet modtageplads nær Gedved ved Tebstrup Sø læsser containere på H.F. Christensens hestevogn. Rekonstruktion fra 1947.


Maren Jebsen, Overby Mark ved Katterup, kaldenavn "Dropping-Maren". Danmarks vistnok ældste frihedskæmper - 80 år. Containere fra nedkastningerne ved Tepstrup Sø blev gemt i Maren hus.

Intro

Flyet nedkastede 10 Fox-containere med 38 maskinpistoler og 59 karabiner. Containerne landede uden for pladsen midt i en blød pløjemark. Det var derfor nødvendigt at få fat i en hestevogn, som kunne køre ind på pløjemarken. Containerne blev gemt i en halmstak ved Overby. Godset blev 5...

Flyet nedkastede 10 Fox-containere med 38 maskinpistoler og 59 karabiner. Containerne landede uden for pladsen midt i en blød pløjemark. Det var derfor nødvendigt at få fat i en hestevogn, som kunne køre ind på pløjemarken. Containerne blev gemt i en halmstak ved Overby. Godset blev 5. oktober sendt til Horsens med lastbil.

28.09.1944

MARTHA

B

10

10

Ørn: Læge Ove Høegh Guldberg

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Ove Høegh-Guldberg: En familie under besættelsen, 1985, s. 39ff. Pernille Pedersen: Østjylland under besættelsen, 2018, s. 174f.

Flyet nedkastede 12 Fox-containere med 41 maskinpistoler, 89 karabiner og 4 Bazookas (panserværnsvåben). Under opsamlingen på pladsen gik en maskinpistol af, men heldigvis uden at ramme nogen. Godset blev skjult i Maren Jensen vaskehus på Overby Mark. Den 11. oktober blev godset kørt til Horsens i lastbil.

06.10.1944

INGOLF

B

12

12

Ørn: Læge Ove Høegh Guldberg

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Ove Høegh-Guldberg: En familie under besættelsen, 1985, s. 139. Pernille Pedersen: Østjylland under besættelsen, 2018, s. 174f.

Flyet nedkastede 12 Tiger-containere og en pakke. Under transporten til depotet på Borupgård faldt en af contatinerne af med at mægtigt brag. Dagen efter blev containerne pakket ud, og de tomme containere blev druknet i Sattrup Mose. Den 8. november blev godset kørt til Horsens i lastbil.

01.11.1944

POULA

P

12

12

Ørn: Læge Ove Høegh Guldberg

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Ove Høegh-Guldberg: En familie under besættelsen, 1985, s. 139. Pernille Pedersen: Østjylland under besættelsen, 2018, s. 174f.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 15 Pladsnr.: 28 - Pladsnavn: Tepstrup Sø Placering i Generalstabskort: Bind 2 - Blad 8 - B1: Syd for Tepstrup Sø Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Østjylland under besættelsen, 2018, s. 174f.