Teltkro (Draved)


Teltkro. Foto: Henrik J. Møller, 2005. Tønder Museum


Kongens Mose. Foto: Henrik J. Møller


Fennen syd for Teltkro. Foto: Henrik J. Møller


Drivvejen ved Teltkro og Kongens Mose. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Teltkro er en gammel kongeligt privilegeret vejkro, der var i drift mellem 1776 og 1938. Kroen ligger ved Teltkrovej, som er den gamle drivvej mellem Løgumkloster og Tønder.

Syd for Dravedskov og Kongens Mose ligger Teltkroen ved den gamle Studedriftsvej mellem Løgumkloster og Tønder. Den kongelige ejendom blev udpagtet til lokale folk, og de opstillede telte til opsynsmænd, der kunne leje dem og holde vagt over mosens tørveforekomster.

I 1771 ansøgte vagten Matthias Petersen om tilladelse til at drive kro på stedet, men fik afslag. I 1776 fik Løgumklosters birkefoged Lorentz Paulsen dog koncession på at drive kro, brænderi og bryggeri på stedet. Der opførtes en ny kro med navnet ”Drawitter Holzkrug”, men snart fik kroen dog det mere folkelige navn ”Æ Telt”.

Syd for kroen indrettede han en fenne omgivet af vandfyldte grøfter, hvor studene kunne stå natten over under stduedrivernes overnatning på kroen. Denne fenne findes endnu i dag.

Efter nogle år erhvervede Lorentz Paulsen yderligere jordarealer midt inde i Draved Skov. Her opførte han den nye gård, Frederiksgaard.

Teltkroen skiftede ejer mange gange op igennem 1800-tallet. Da den nye asfalterede landevej blev anlagt midt gennem Draved Skov lidt længere mod øst i 1938, så mistede Teltkroen sin omsætning og lukkede. Kroen blev solgt i 1962, og nåede således at være ejet af den samme slægt i 6 generationer.

I årene derefter forfaldt kroen meget og der var fare for sammenstyrtning. Senere i nyeste tid blev den restaureret og reddet.

Litteratur:
Frede Gotthardsen: Løgumkloster Kommune i gamle postkort, Løgumkloster 1997
Frede Gotthardsen: Kulturminder fra Draved Skov og Kongens Mose, Sønderjysk Månedsskrift 4-2000, Aabenraa 2000.