Teknisk skole i Haslev, Bregentvedvej 22


Teknisk skole ca. 1950

Intro

Håndværkerne i Haslev havde stiftet deres egen forening i 1882. Foreningen opførte ejendommen på Bregentvedvej 22 og med støtte fra befolkningen og Grev Moltke på Bregentved fik de indrettet den teknisk skole der i 1901. Skolen virkede indtil 1961.

Fagene for lærlingene var fagtegning, dansk, regning og bogføring.
Der var desuden en barberfagskole samt en klasse for gartnere.


Teknisk skole var før 1901 etableret på Kildehøjskolen Gl.By 18, det var 1897- 1901.

I perioder blev Bregentvedvej 22 anvendt som ekstra klasseværelser for folkeskolen på grund af pladsmangel der.

Efter nedlæggelsen i 1961 anvendes stedet til privat virksomhed.