Tegneskolen for Kvinder, H.C. Andersens Boulevard


Tegneskolen for Kvinder. Tegneskolen for Kvinder, H.C. Andersens Boulevard

Intro

Tegneskolen for Kvinder blev oprettet 1876. Tegneskolen havde til huse på H.C. Andersens Boulevard fra 1881 til 1967. Skolen blev tegnet af arkitekten Vilhelm Klein og opført 1880-81. Den var et blandt flere initiativer, der skulle skaffe kvinder bedre uddannelsesmuligheder...

Tegneskolen for Kvinder blev oprettet 1876. Tegneskolen havde til huse på H.C. Andersens Boulevard fra 1881 til 1967. Skolen blev tegnet af arkitekten Vilhelm Klein og opført 1880-81. Den var et blandt flere initiativer, der skulle skaffe kvinder bedre uddannelsesmuligheder. Tegneskolen lærte kvinder kunsthåndværk og grafiske fag. Kvinder kunne i slutningen af 1800-tallet ikke søge ind på tekniske skoler. I 1888 fik skolens elever dimissionsret til Kunstakademiet. Skolen blev i 1967 lagt sammen med Kunsthåndværkerskolen som Skolen for Brugskunst, senere Danmarks Designskole. Bygningen er i dag fredet. ''Første forstander'' Charlotte Klein (f. Schrøder) var Tegneskolen for Kvinders første forstander. Hun arbejdede i en årrække uden af få løn. Charlotte Klein var gennem hele sit liv stærkt engageret i kvindesagen. Hun giftede sig i 1866 med arkitekten Vilhelm Klein. I 1871 var hun med til at stifte Dansk Kvindesamfund. Året efter blev hun formand for den nyoprettede Kvindelig Læseforening. Med tiden blev den en af kvindesagens største foreninger i København. Folkebibliotekerne fandtes endnu ikke, og læseselskaberne var forbeholdt mænd. Vilhelm og Charlotte Klein fik ingen børn, men tog omkring 1890 en af skolens elever, Sophy A. Christensen, som plejedatter. Sophy A. Christensen blev i 1895 Danmarks første kvindelige snedkermester.