Tegners museum og skulpturpark


Rudolph Tegners Museum. Tegners museum er opført helt og holdent i den moderne jernbeton


Skulpturpark. Landskabets karakter står i forbindelse med Tegners teatralske stil

Intro

I et bakket hedelandskab syd for Dronningmølle ligger et særpræget monument over billedhuggeren Rudolph Tegner, udtænkt og opført af ham selv i 1938. Den bunkerslignende betonbygning rummer en fast samling af omkring 250 af hans skulpturer og udkast i gips, ler, bronze og marmor...

I et bakket hedelandskab syd for Dronningmølle ligger et særpræget monument over billedhuggeren Rudolph Tegner, udtænkt og opført af ham selv i 1938. Den bunkerslignende betonbygning rummer en fast samling af omkring 250 af hans skulpturer og udkast i gips, ler, bronze og marmor. I den 34 tønder land store skulpturpark står 14 af hans bronzeskulpturer med navne som Kong Ødipus og Antigone, Kærlighedens mysterium, De tørstige børn, I mulmets skød og Reden. Landskabet kaldes Rusland og er delvis fredet. Det er udpeget som EU-habitatområde på grund af de specielle naturtyper: tørre dværgbusksamfund og enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter. ''Monumentalt museum'' Det var Auguste Rodin og Michelangelos skulpturer, Akropolis og Parthenon i Athen samt hele den antikke kultur, der betog og satte Rudolph Tegner i gang. Støttet af sin hustru Elna fandt han plads til sine heroiske, storladne og monumentale værker og sit museum i et nordsjællandsk landskab. ”I sommeren 1916 cyklede vi lange Ture i Nordsjælland og kom en dag over Gærder og Moser til et enormt Højdedrag. Midt i det smilende, sommerlige Danmark laa det som et barsk Sibirien (…) Dette var stedet (…) Denne Høj stod i mystisk Pagt med mit Sind.” Rudolph Tegner ligger begravet under museet.