Tavlundvej 138, Taulundgård


Luftfoto


Luftfoto


Luftfoto

Intro

Bolig. Gården ejedes i 1600-tallet af Henrik Blome til Hagen. Senere fæstegård under Hverringe.

Tavlundgården - Tavlundsvej 138 (bolig) - gl. beliggenhed Viby Bygade 8. Fæstegård under Hverringe, dog 1661-63 ejet af Henrik Blome til Hagen m.v. Udflyttet ca. 1802 og købt til selveje 1880. Landbruget blev 1979 lagt til Kastelsgård.