Taulov station
Intro

I 1866 blev jernbanelinjen mellem Fredericia og Vamdrup indviet, og Taulov fik sin egen station. Byen udviklede sig herefter som en stationsby.

Stationsbyernes udvikling er kendetegnet ved et fast mønster, og der opstod bestemte typer af bygninger og funktioner i dem. Blandt de første bygninger var næsten altid en købmand og en kro tæt på stationen. Derudover var funktioner som andelsmejeri, sparekasse og forsamlingshus ofte faste elementer i stationsbyerne. Det afspejles også i Taulovs udvikling. Hvor landsbyen havde været ganske lille og uden mange funktioner omkring 1860, så det i 1920’erne helt anderledes ud. Her rummede byen kirke, præstegård, skole og forskole præcis som omkring 1860, men i mellemtiden var der kommet mange nye funktioner til. Der var nu alderdomshjem, missionshus (opført 1908), forsamlingshus, Andelsmejeriet Kildevæld, Tavlov Sogns Spare- og Laanekasse (oprettet 1891), hotel, købmandshandel, brugsforening, telegrafstation og postekspedition. Fra omkring 1920’erne dæmpedes udviklingen i stationsbyerne, og byggeaktiviteten blev mere moderat. Fra 1960’erne kom Taulov dog igen ind i en stærk vækst. Denne gang var den betinget af en stor udbygning af nye parcelhuskvarterer, der især blev placeret syd for den nuværende motorvej, som blev indviet i 1970.