Taulov kirkeIntro

Den store Taulov kirke adskiller sig i dag på mange måder fra de fleste danske landsbykirker. Kirken er usædvanlig på grund af størrelsen og det runde kapel på korets østside. Herudover er kirkens indre meget moderne udsmykket i 1999 af kunstneren Arne L. Hansen.

På en bakke ligger Taulov kirke med frit udsyn til Kolding Fjord. Derfor blev kirkens tårn brugt som sømærke for sejlende på fjorden. Kirken består af kor og skib fra den store romanske byggeperiode omkring 1150-1250. Mod slutningen af middelalderen, i den sengotiske periode omkring år 1500, blev der opført et våbenhus og et kraftigt tårn mod vest. I 1581 lod jomfru Berete Rosenkrantz det usædvanlige, næsten helt runde gravkapel øst for koret opføre i renæssancestil. Taulov kirkes indre er i dag fuldstændigt præget af den store renovering og udsmykning ved kunstneren Arne L. Hansen i 1999, der inkorporerede flere af kirkens ældre inventardele som altertavlen fra 1683, prædikestolen fra 1600-tallet og kirkebænkene.