Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, 5210 Odense NV


Tarup Skole set fra Østrupvej.


Skolekøkkenet på Tarup Skole.


Sløjdlokalet på Tarup Skole


Hovedindgangen


Elevernes gave til skolen ved udvidelsen i 1962 var et flag. Her bæres det af en elev fra hver årgang fra den gamle til den nye skole.


Sjippepigen ved Tarup Skole er lavet af Robert Lund Jensen og blev afsløret den 14. august 1967.


Den nye fløj på Tarup Skole. Fotograf: lærer Inger Nielsen.


Fra rejsegildet på den første udbygning. 1939.

Intro

Tarup Skole blev bygget i 1933. Den lå på Østrupvej på jord købt fra Tarupgaard. Udvidelsen af skolen i 1962 fik adresse på Tarupgårdsvej.

I 1933 blev det nødvendigt at bygge en kommuneskole i Tarup. Det var meget mod sognerådets vilje. Man havde i flere år trukket afgørelsen ud, men da Karen Pedersen fra Tarup Privatskole meddelte, at hun på grund af sygdom ville lukke sin skole i 1933, blev et skolebyggeri sat i gang. Der blev købt noget jord fra Tarupgaard, og i 1933 kunne man tage Tarup Skole i brug.

Som førstelærer blev ansat Karl Albert Larsen, og Inger Nielsen og Maren Mikkelsen fulgte med fra privatskolen.

Tarup Skole led fra begyndelsen af vokseværk. I marts 1934 var der 137 børn, og lærerne regnede med 191 pr. 1. maj. Alligevel ventede sognerådet til 1935 med at ansætte en ny lærer.

I 1940 blev Tarup Skole købstadsordnet, så det blev nødvendigt at indrette skolekøkken og et sløjdlokale. Endvidere blev den udvidet med gymnastiksal og endnu et klasselokale.

Da Fyns Stifts Husmandsskole blev bombet den 17. spril 1945, stillede Tarup Skole lokaler til rådighed for sommerholdet, og en del af de familier, der var blevet husvilde ved bombardementet, fik midlertidig bolig på skolen.

I 1962 blev det nødvendigt at udvide Tarup Skole betragteligt. Den ”nye” skole blev bygget på den anden side af Tarupvej, på Tarupgårdsvej.

Flere oplysninger kan fås, og mange skolefotos kan ses på Paarup Lokalhistoriske Arkiv.