Tarup Privatskole


Inger Nielsen med en flok elever uden for skolen Skellet 9. Før 1930.


Elever uden for skolen på Jernbanevej 11. Mellem 1930 og 1933.


Elever arbejder i skolehaven bag skolen på Jernbanevej. Mellem 1930 og 1933.


Frikvarter i skolen på Jernbanevej. Mellem 1930 og 1933.


Inger Nielsen og Karen Pedersen med elever ved skolen Skellet 9.


Karen Pedersen med elever Skellet 9. Slutningen af 1920'erne.

Intro

Skolen har haft to adresser: Skellet 9 og fra 1933 også Jernbanevej 11.

Omkring 1920 flyttede bestyrer J.P. Pedersen og hans kone Karen Pedersen ind i deres nybyggede hus, Skrænten, Skellet 9 i Tarup. Dengang var der ikke megen bebyggelse i Tarup langs Rugårdsvej: Kronsbjergs cykelforretning, en købmand på hjørnet af Husmandsskolens Allé og et par håndværkere m.m.

Da parrets ældste dreng nåede den skolepligtige alder, foretrak forældrene at undervise ham hjemme, fordi der var langt til skolen ”helt ude i Paarup”, og fordi den havde ry som en noget gammeldags landsbyskole. Karen Pedersen havde været forskolelærerinde i Kølstrup, og ud over sin egen søn underviste hun også en række andre børn fra Tarup. Det blev til privatskolen i Tarup.

En af de kendeste elever er nok Morten Lange, søn af forstander Jakob Lange på Husmandsskolen. Han har i sine erindringer skrevet om sin skoletid her. Han beskriver skolen som en barfods- og træskoskole med sutsko til indebrug. Her lærte han at læse, skrive og regne, så godt, at han sprang 2. klasse over. Forskellen var ikke så stor, da alle blev undervist i samme rum.

Skolen voksede i takt med tilflytningen, og i 1924 søgte 36 Tarupborgere om kommunalt tilskud til de månedlige skolepenge på 5 kr. På dette tidspunkt underviste Karen Pedersen 24 børn, deraf 16 fra kommunen, og sognerådet bevilgede 300 kr. Efterhånden var der for mange børn til én lærer, og Karen Pedersen bad sin niece, Inger Nielsen, om hjælp. Senere blev ansat endnu en lærer, Maren Mikkelsen.

De følgende år voksede både børnetallet og tilskuddet, og det blev nødvendigt at flytte til Jernbanevej 11, hvor der blev bygget et hus med gymnastiksal i kælderen, to klasseværelser i stueetagen og to lærerindelejligheder på 1. sal. Skolen her blev taget i brug i 1930. Inger Nielsen og Maren Mikkelsen underviste de ældste på Jernbanevej, mens de yngste elever stadig blev undervist af Karen Pedersen i villaen Skellet 9.

På grund af sygdom lukkede Karen Pedersen skolen allerede i 1933, og det blev derfor nødvendigt at bygge en kommuneskole i Tarup.