Tarm By
Intro

Tarm ligger ved sydsiden af det gamle overfartssted over Skjern Å.

Tarm har altid haft et konkurrenceforhold til Skjern. I sidste halvdel af 1800-tallet kom dette tydeligt til udtryk, da Tarm fik apotek, sygehus og realskole, det senere gymnasium. Selv om Skjern blev det store trafikknudepunkt, fik også Tarm sin station på den vestjyske længdebane. Det betød vækst for byen. En bane til Nr. Nebel blev oprettet i 1913, men viste sig at være urentabel. Den gamle Tarm Kro eksisterer stadig og er stærkt udvidet under navnet Bechs Hotel. Kroens historie går tilbage til 1600-tallet, hvor postruterne gennem Jylland havde fast stoppested her. I Tarm var der tidligere marked forår og efterår. Foruden handel med kvæg og heste var der manufakturhandlere, bundtmagere, pibedrejere, sadelmagere, rebslagere m.v. Hertil kom punchetelte samt dans i nærliggende gårde. Under den vestlige del af Tarm By er der i forbindelse med nybyggeri blevet udgravet tre store gravpladser samt tomter af gårde fra jernalderen. Særligt gravpladsen ved Lønhøjvej markerer sig med 150 grave, hvoraf der var våben i mere end hver fjerde mands- grav, hvilket er usædvanligt. Dette kan sættes i forbindelse med, at stedet også i jernalderen havde strategisk betydning ved overfartsstedet over Skjern Ådalen. Et udvalg af fundene er udstillet på Fahl Kro og Bymuseet i Skjern.

''Publiceret''