Tappernøje Kro


Tappernøje Kro

Intro

Tappernøje Kro blev opført ca. 1927. I 2004 lukkede kroen, og den er nu indrettet til boliger. Hele kroens historie kan læses på Fladså Lokalhistoriske Arkiv.

Du kan finde [https://www.starbas.net/avmateriale_soeg.php?a_id=2&arkiv%5B%5D=2&med_illu=1&sort_type=titel&poster=10&soeg_hvad=Fritekst&soeg_term=%22tappern%C3%B8je+kro%22 historiske fotos af kroen ]i NæstvedArkivernes fotosamling.