Tappernøje Forsamlingshus


Tappernøje Forsamlingshu

Intro

Tappernøje Forsamlingshus har gennem tiderne været hjemsted for f.eks. rejsebiograf, sognebibliotek, gymnastik, dans og bankospil.

Snesere Sogns Samlingshus blev i 1886 bygget af Dampmøller F. Olsen fra Tappernøje. I 1908 solgte han til 30 mænd i Snesere Sogn, der ved en generalforsamling i 1912 blev til en bestyrelse på 8 mænd. Gennem tiderne er der sket ombygninger, udvidelser og moderniseringer. I forsamlingshuset var der i 1930 en bagerbutik. I 1962 blev flere af kommunens arrangementer afholdt på Korskildeskolen, da dette var gratis. I 1963 var det endda på tale at sælge Forsamlingshuset. Dette blev dog nedstemt og i 1963 blev foretaget en modernisering. Der har gennem tiderne været flere forpagterpar. Forsamlingshuset er der stadig, og i dag finder her både bankospil og familiefester sted.