Tange Sø


Udsigt ud over Tange Sø fra søbredden ved Ans.


Tange Sø.


Tangeværket med Tange sø, indløbskanal og bagvand.


De fire bøgetræer i de nyskabte Tange sø.


Indløbskanalen og Tangeværket

Intro

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø med et areal på 625 hektar og en længde på 13 km. Opdæmningen blev foretaget i 1920 for at skaffe vand til Gudenaacentralens kraftværk.

Tidligere lå her 27 huse og gårde og en del af den gamle pramdragersti, der fulgte åen. I løbet af december måned 1920 opstod den nye sø. Foran den lange dæmning tværs over Gudenådalen mellem Ans og Tange blev dalen fyldt op med vand, som sikrede vand til det nye kraftværk, der leverede strøm til både Skive og Århus.

Fra dæmningen kunne man se de sidste rester i landskabet. Fire bøgetræer strækker deres nøgne grene mod det grå dagslys. Lokale rygter fortæller, at de fire ingeniører, der står bag projekteringen og arbejdet med kraftværket og søen, skal hænges. En i hvert træ, hvis dæmningen ikke kan holde vandmasserne tilbage. Dæmningen holder. I 2009 står står tre af de fire træstammer endnu på bunden af Tange sø.