Tanderup


Den nuværende hovedbygning blev opført i 1918. Fire år efter blev avlsbygningerne opført efter en brand, hvilket var samme år, som 12 husmandsbrug blev oprettet efter udstykning af Tanderups jord.

Intro

Tanderup lå indtil 1800-tallet på et voldsted vest for den nuværende hovedbygning, hvor den blandt mange andre havde den velstående Linde-familie som ejer. Den danske landbrugskrise resulterede i, at Tanderup i 1822 endte på auktion. I 1922 blev Tanderups jord udstykket til husmandsbrug.

''Historien om Tanderup'' Tanderup bestod mellem 1480''' '''og 1531 af flere gårde, hvoraf den ene i 1531 blev nævnt som hovedgård. I 1582 købte Malte Sehested Tanderup, og herregården blev i familiens eje i de følgende generationer. Inden 1640 var den dog blevet overtaget af Ejler Quitzow. Efter ham overtog sønnen herregården, og derefter hans enke Margrethe Mogensdatter Pax Fæstebonden Jesper Hansen fik i 1648 overdraget en andel i gårdensom han dog straks måtte sælge videre til Levin v. Bülow. I 1720 købte Niels Linde Tanderup. Han var en del af den velstående Linde-familie, der ejede adskillige herregårde i Midt- og Vestjylland. Tanderup blev i familiens eje, indtil Rudolf Henrik Linde i 1749 solgte herregården til Laurits Nielsen Nybroe. I 1761 overtog svigersønnen Laurids Hansen Buch gården. Han begyndte omkring år 1800 at udstykke herregården, og efter ham fortsatte hans sønner processen. Efter Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet var der landbrugskrise i Danmark, og det var formentlig også grunden til, at Tanderup i 1822 blev udlagt til Den Extraordinære Laanefond. Her blev den nu reducerede herregård solgt på auktion til Jeppe Kolbye. Han blev senere amtsrådsmedlem og deputeret i 1830’ernes stænderforsamlinger. Efter en gårdbrand i 1922 blev Tanderup solgt til Ringkøbing Amts Udstykningsforening, der udstykkede jorden og oprettede 12 husmandsbrug. ''Markante ejere'' 1582-1595: Malte Sehested 1720-1746: Niels Linde 1761-1805: Laurids Hansen Buch 1922-: Ringkøbing Amts Udstykningsforening Læs mere om Tanderup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/tanderup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den oprindelige hovedbygning var opført på et voldsted. I sidste halvdel af 1700-tallet havde gården ingen hovedbygning, da den en del år forinden var brændt ned. I begyndelsen af 1800-tallet blev et trefløjet anlæg i grundmur opført, som blev afløst af den nuværende hovedbygning i 1918. Det er en enkelt gulkalket bygning med kamtakker. ''Omgivelser'' Tanderups tidligere avlsbygninger blev opført af Niels de Linde omkring 1740, men efter en brand i 1922, blev de nuværende avlsbygninger opført. Vest for den nuværende hovedbygning ligger et rektangulært voldsted med rester af murværk, hvor den tidligere hovedbygning lå. ''Bygninger og gods'' Ca. 1800: Hovedbygning opført 1918: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Tanderupvej 49, 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Tidligere: Ringkøbing amt, Hammerum herred, Snejbjerg sogn Ejer: Gunnar Ørskov Thomsen (2017) Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet. Hovedbygningen har bevaringsværdi 3 (2017)

''English'' Tanderup is an old manor dating back to the 15th century. In 1648 it was for a brief period partly owned by a tenant farmer, who held a share in the manor. However, since only nobles were allowed to own land he had to sell his share. Between 1720 and 1749 Tanderup was owned by the wealthy family Linde who owned several manors in central and western Jutland. Around 1800 the estate was parceled out and a new and modest main building was erected. In 1822 however Tanderup was sold at an auction, probably because of the economic crisis in Denmark at the time. In 1922 land was once again parceled out and 12 new small farms for crofters were built.

''Publiceret''