Tammestrup


Tammestrup havde ikke altid status som en herregård. Da den var underlagt Skanderborg Rytterdistrikt i årene 1720-1767 var det en ryttergård, hvor fæsteren skulle betale for en rytter og hans hest i stedet for de normale skatter og afgifter.

Intro

Tammestrup ligger i det bakkede område omkring Skanderborg. I middelalderen tilhørte den Øm Kloster og efter reformationen kronen. I midten af 1700-tallet blev herregården solgt til Bodil Hofgaard, enke efter Gerhard de Lichtenberg. Fra 1898 til 1991 var familien Heilmann ejere.

''Historien om Tammestrup'' I middelalderen tilhørte Tammestrup Øm Kloster, og efter reformationen i 1536 blev den underlagt kronen. Herregården hørte under Skanderborg len, som i 1720 blev til Skanderborg Rytterdistrikt. Tammestrup var en af de såkaldte ryttergårde, som betalte for kongens rytteri. I 1767 ophævede kongen rytterdistriktet. To af de større gårde, Tammestrup og Havreballegård, blev samlet til en hovedgård i et nyoprettet gods og solgt til Bodil Hofgaard, der var enke efter den stenrige købmand, godsejer og etatsråd Gerhard de Lichtenberg. Efter hendes død i 1795 overtog Tammestrups forvalter, Rasmus Damgaard, herregården. I 1804 solgte han Havreballegård fra og Jens Andreas Møller blev Tammestrups nye ejer. Tammestrup var i 1800-tallet præget af hyppige ejerskift, herunder i 1815, hvor herregården endte på tvangsauktion. Mellem 1866 og 1874 ejede Harald Valdemar Neergaard Tammestrup, og han foretog flere ændringer på den nuværende hovedbygning. I 1898 blev Christian Adolph Heilmann ejer og Tammestrup var ejet af denne familie indtil 1991. ''Markante ejere'' -1536: Øm Kloster 1536-1767: Kronen 1767-1795: Bodil Hofgaard, gift de Lichtenberg 1898-1938: Christian Adolph Heilmann Læs mere om Tammestrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/tammestrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygningen er opført i 1826 med ændringer fra 1852 af H. V. Neergaard. Det er et hvidpudset, trefløjet anlæg og midterfløjen har ved hovedindgangen en let fremspringende midterkvist. Vestre sidefløj blev genopført i 1894 efter en brand. ''Omgivelser'' Syd for hovedbygningen står opført en ældre avlsbygning fra 1820. De resterende avlsbygninger, der blev opført i det 20. århundrede, blev i 2012 revet ned og erstattet med nye bygninger. Nordøst for Tammestrup ligger Havreballegård (ikke at forveksle med den tidligere herregård i Aarhus), der mellem 1767 og 1804 var hovedgård sammen med Tammestrup, der i dag er adskilt af Østjyske Motorvej. ''Bygninger og gods'' 1820: Ældre lade opført 1826: Hovedbygning opført 1894: Vestre sidefløj genopført efter brand 2012: Nye avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Tåningvej 35, 8660 Kommune: Skanderborg Kommune Tidligere: Skanderborg amt, Voer herred, Ousted sogn Ejer: Johan Koed-Jørgensen (2017) Funktion: Landbrug, skovbrug, jagtudlejning (2017) Størrelse: Ager 200ha, skov 100ha (2017) Offentlig adgang: Mulighed for jagt Fredning: Ikke fredet. Hovedbygningen og en gammel lade er vurderet til bevaringsværdi 3 (2017)

''English'' Tammestrup was during the Middle Ages part of Øm Monastery. After the Reformation in 1536 and until 1767 Tammestrup was owned by the Crown. Bodil Hofgaard was the widow of the wealthy merchant and estate owner Gerhard de Lichtenberg, and she bought bought Tammestrup in an auction I 1767 and owned it until her death in 1795. In 1898 Christian Adolph Heilmann bought Tammestrup and the manor was kept within the family until 1991.

''Publiceret''