Tagmodel fra Odense Tekniske Skole


Træmodel af tagkonstruktion lavet som en svendeprøve af Johannes Rasmus Vilhelm Hansen, f. 1891 i Odense. Modellen findes nu på Møntergården i Odense. Foto: Jens Gregers Aagaard.

Intro

Odenses Teknisk Skole blev grundlagt i 1844, men fik først sin egen bygning i 1878 i en nedlagt klædefabrik ved siden af Frue Kirke i Odense. I 1905 blev der opført en helt ny teknisk skole i Munkemose. Tagmodellen er fra en svendeprøve på skolen i 1910.

I bogens verden
Danmarks første bog blev trykt i Odense i 1482. Fra da af blev det muligt at sprede viden i et hidtil uset omfang og tempo. Den trykte bog spiller stadig en vigtig rolle i skolesystemet, men brugen af den har udviklet sig fra latinskolernes udenadslære til nutidens ansvar for egen læring. Fynboen Christen Kold, der var frontkæmper i friskolebevægelsen, var med til at starte denne udvikling.

De tekniske skoler og Odense Teknikum Efter syv år i skole kunne de unge komme i lære. De skulle have en læreplads hos en mester, mens undervisning i blandt andet tegning og regning foregik på en teknisk skole efter arbejdstid. Når man havde taget sin uddannelse til håndværker, kunne man læse videre på Teknikum. Danmarks første Teknikum åbnede i Odense i 1905.
Træmodel af tagkonstruktion med 10 spær og kompliceret bjælkeafstivning, 1910. (se billedet på introfanebladet)
Modellen er lavet som en svendeprøve af Johannes Rasmus Vilhelm Hansen, f. 1891 i Odense. Til svendeprøven mødte Johannes på et fremmed værksted med et råt stykke planke af lindetræ, som han selv skar op og høvlede med håndkraft. Alt er tappet og kæmmet sammen, så det kan skilles ad og transporteres på en cykel. Foruden den praktiske prøve bestod svendeprøven af en teoretisk del i fagene tegning, konstruktion og regning. Modellen findes nu på Møntergården i Odense.
Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', som kan ses på Møntergården i Odense.