Taarupgaard


Den trefløjede herregård Taarupgaard ligger på et firkantet voldsted med udsigt over Hjarbæk Fjord. Før en ombygning i 1747 stod den grundmurede hovedfløj i to etager.

Intro

Herregården Taarupgaard ligger nordvest for Viborg med udsigt over Hjarbæk Fjord. Den trefløjede hovedbygning på Taarupgaard blev opført af adelsmanden Niels Kaas i tiden omkring 1580. I nyere tid har herregårdens bygninger fungeret som ungdomsskole, men anvendes nu til bolig- og erhvervsudlejning.

''Historien om Taarupgaard'' Fra senmiddelalderen og frem til begyndelsen af 1600-tallet var herregården Taarupgaard ejet af slægten Kaas. Af denne adelsslægt var Niels Kaas en af de mest markante. Han tjente som rigsråd, og gennem tiden samlede han en stor del af sit gods i området omkring Taarupgaard. I mere end 100 år, fra 1698 til 1806, lå Taarupgaard under '''Den Taarupgaardske Stiftelse''', hvis formål var at støtte seks medlemmer af slægten Juul og Friis gennem indtægterne fra godset. I 1808 blev Taarupgaard købt på auktion af godsspekulanten Erik Christian Müller (tilskødet fra 1809), som snart begyndte at frasælge herregårdens fæstegårde, og i 1818 fik han tilladelse til også at udparcellere hovedgårdsjorden. Herregårdens historie er i 1900-tallet præget af hyppige forandringer og nye funktioner. Hovedbygningen fungerede en tid som restaurant, hvorefter ejerskabet i 1941 overgik til staten, der oprettede statsungdomslejr, som senere blev en selvejende institution ved navn Taarupgaard Ungdomsskole. Siden 2005 har herregården været ejet af Peter Vognsen Nørgaard, som udlejer de gamle bygninger til bolig og erhverv. ''Markante ejere'' 1535-1594: Niels Kaas 1698-1806: Den Taarupgaardske Stiftelse 1809-1823: Erik Christian Müller 1941-1954: Staten 1954-2005: Taarupgaard Ungdomsskole Læs mere om Taarupgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/taarupgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Taarupgaards hovedbygning består af et trefløjet anlæg, som blev opført af Niels Kaas i tiden omkring 1580. Hovedfløjen var bygget i to etager af munkesten på et fundament af tilhuggede kampestenskvadre. De to sidefløj står i én etage, men er modsat hovedfløjen opført i sortmalet bindingsværk. Alle tre fløje har rødt tegltag og hovedfløjen står med kamtakkede gavle. I 1747 blev hovedbygningen ombygget under ledelse af bygmester N.H. Rieman. I den forbindelse blev hovedfløjens øverste etage fjernet, og sidefløjene blev udstyret med det halvvalmede tag. ''Omgivelser'' Herregårdens hovedbygning er opført på et firkantet voldsted, som stadig er indrammet af vandfyldte voldgrave. Nord for hovedbygningen leder en stor have direkte ned til Hjarbæk Fjord, og mod syd findes de ombyggede avlsbygninger og en tidligere forpagterbolig. Taarupgaard ligger i sammenhæng med Taarup kirke, hvilket tyder på, at herregården før i tiden har været en ud af flere gårde i en nu nedlagt landsby. ''Bygninger og gods'' Ca. 1580: Hovedbygningen opført 1747: Ombygning af hovedbygningen 1808: Fæstegårdene frasælges 1818: Udparcellering af hovedgårdsjorden

''Fakta'' Adresse: Taarupgaard Allé 8, 8831 Løgstrup Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Fjends herred, Tårup sogn Ejer: Peter Vognsen Nørgaard (2017) Funktion: Bolig- og erhvervsudlejning (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Adgang til udenoms arealer og sognekirken Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017) Besøg [http://taarupgaard.dk/ taarupgaard.dk]

''English'' The manor Taarupgaard is located northwest of Viborg with an overlook over Hjarbæk Fjord. The three-winged building on Taarupgaard was built by the nobleman Niels Kaas around 1580. In recent times, the manor’s buildings served as a school for young people, but is now used for residential and commercial purposes.

''Publiceret''