TV 2


Indgang og portbygning ved TV 2. Hovedport og hovedindgang til TV 2 på Rugårdsvej i Odense.

Intro

Den 1. oktober 1988 brød TV 2 som landets anden landsdækkende tv-kanal Danmarks Radios monopol på tv-spredning. Tv-stationen var blevet indrettet i Kvægtorvet i Odense, de fynske landboforeningers smukke bygninger fra 1911, nænsomt ombygget af arkitekt Kristian Isagers tegnestue...

Den 1. oktober 1988 brød TV 2 som landets anden landsdækkende tv-kanal Danmarks Radios monopol på tv-spredning. Tv-stationen var blevet indrettet i Kvægtorvet i Odense, de fynske landboforeningers smukke bygninger fra 1911, nænsomt ombygget af arkitekt Kristian Isagers tegnestue. TV 2 blev etableret som en delvis reklame- og delvis licensfinansieret selvejende institution med public service-forpligtelser. Men i modsætning til DR skulle TV 2 selv kun producere nyheder, aktualitet og sport. Alle andre udsendelser blev og bliver i dag produceret og indkøbt hos eksterne selskaber. ''Radikalt monopolbrud '' I begyndelsen af 1980'erne stod en konkurrerende tv-station til DR højt på mange politikeres ønskeliste. Men der var ikke enighed om konstellationen. Radikale Venstre havde nøglen til flertallet i Folketinget, og på partiets landsmøde i 1985 stod to synspunkter over for hinanden: ønsket om reklamefinansiering og ønsket om en regional struktur. Det lykkedes dog at blive enige om et kompromis, der indeholdt begge dele, og i 1986 blev loven om TV 2 vedtaget. TV 2's bestyrelse foreslog, at hovedsædet skulle ligge i København, men politikerne fastholdt – som det stod i loven – at stationen skulle ligge vest for Storebælt. Valget faldt på Odense – og Kvægtorvets historiske bygninger.