TOLDHUSET

Intro

Når man i gamle dage skulle krydse Skjern Å, var der 3 overgangssteder at vælge imellem, Skjern Bro, færgen i Borris Krog eller vadestedet mellem Stauning og Lønborg tæt ved Toldhuset.

Ved Skjern Bro og ved Borris Krog blev der afkrævet afgift eller brotold for at passere åen.Men ved vadestedet mellem Stauning og Lønborg blev der ikke opkrævet bropenge eller told, da der hverken var bro eller færge. Men i løbet af 1700-tallet blev det mere og mere populært at benytte dette naturlige overgangssted for at slippe for at betale bropenge. Derfor opførte lensmanden på Lundenæs øst for Skjern i midten af 1700-tallet et toldhus i Stauning, hvorfra der blev opkrævet afgift af alle der passerede vadestedet. Andreas Balslev beskriver i en skildring af Stauning sogn i 1757 Toldhuset således: '''“.. de har fået dette Huus priviligeret, saa at her maa man betale ligesaa vel for at kiøre i dend dybe farlige Aae og i Fjorden, som ved Schiern-Broe. Mand siiger en Gaaende maae betale en Skilling. Det er besynderlig noch at her en fattig Bonde eller Bonde-pige i laveste Vande, at vaade dend dybe Aae igiennem, og derpaa her op ved Huset at betale deres Skilling. Naar de først har vaadet igiennem...”''' På huset sad der tidligere en plade, hvorpå der var anført, hvor meget der skulle betales for kørende, ridende og gående. Endvidere skulle der også betales for de dyr, der passerede vadestedet. Især er det her vigtigt at tænke på de store studedrifter, som hvert år passerede syd over på vej mod markeder i Tyskland og Holland. Der er blevet opkrævet brotold ved Toldhuset helt frem til 1834, hvor Niels Madsen boede her og betegnes som tolder i folketællingen. De nuværende bygninger er fra omkring århundredeskiftet og i privateje. Der er ingen adgang for uvedkommende.

Das Zollhaus in Stauning wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut. Die Erlaubnis hierzu, wurde dem Besitzer von Lundenæs erteilt, an der Lønborg Au dieses Zollhaus zu bauen. Er besass ebenfalls Skjern Brogård, wo bereits Zölle erhoben wurden, um die Brücke über die Skjern Au passieren zu können. Er hatte offenbar bemerkt, dass einige Reisende hier die Au passierten, um den Zoll bei der Skjern Brücke zu entgehen. Warscheinlich gab es an dieser Stelle eine Furt. Sowohl fahrende, reitende und gehende Leute, als auch für Tiere musste bezahlt werden. Die noch vorhandenen Gebäude wurden um die Jahrhundertwende gebaut und sind heute in Privatbesitz.

In the 17th century the owner of Lundenæs, who was also the owner of Skjern Brogård got permission from the king, to build a custom house in Stauning at the Lønborg River. He found out that travellers crossed the river here to avoid paying bridge custom at the Skjern Bridge. Coach drivers, animals, and riders had to pay custom. The present buildings are from approx. the turn of the century. They are now private property. No Admittance except business.

''Publiceret''