Tørslev
Intro

Lille landsby med uudflyttede gårde, nyere gadehuse, gadekær og landbrusmarker der grænser helt op til byen, så landskab og by kobles sammen. Strukturen er bevaret, mens bebyggelsen er ombygget eller i dårlig stand.