Tørringvej 51, Hvejsel, Stensballegård

Intro

Matr.nr.: 5a Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Hospitalsgård

Gården blev i 1800-tallet i matr.nr. 5a og 5b. Siden er parcellerne igen samlet. Terkel Rudes hus fra 5b, blev solgt i 1838 og senere nedrevet, men navnet Rudehus og Rudedige kendes stadig.
Parcellerne er igen delt!
Matr.nr. 5b blev sammenlagt med parcellerne hvorpå John Andersen i 1861 byggede Ildved kro. Kroen er siden flyttet.

Ejere/beboere:
? Anders Andersen Myllerup (Hk. 1-2-0-1 1/4)
? Søren Sørensen
? Terkel Jensen Rude (Gården deltes i 5a og 5b)
1838-1855 Hans Sørensen
1855- Anders Pedersen ( 5a og 5b samles igen)
? Laurense Pedersen Bjerre (Ejendommen deles igen –Laurense Pedersen Bjerre har
hovedparcellen 5a. -Hk. 1-3-0-0)
? Jens Jensen?
? ?
-1948 Hans Pedersen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949