Tørringvej 39, Hvejsel, Bertelsminde


Folkedansere fotograferet foran stuehuset til Bertelsminde o. 1900. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr. 2r, tidligere 2a m.fl. Ejerlav: Sandvad Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Gården har fået sit navn efter ”Store Bertel”, der købte gården i 1824

Under en storm i 1887 ”lagdes Bertelsminde i aske under en voldsom storm. Intet indbo eller tøj rededes". Bertel Bertelsen, som dengang var soldat, fortæller at hans civile tøj, som var sendt hjem, brændte, så han måtte låne tøj af sin stabssergent, da han skulle rejse hjem fra tjenesten.
I 1904 fik Bertel Bertelsen Søndermarksgård (Tørringvej 26) og siden Østervang i Sandvad.
Stuehuset og en stald er fra 1887. Øvrige udbygninger er bygget fra 1969 til 1989.
En del af jorden er nu frasolgt.

Ejere/beboere:
-1824 Chr. Jørgensen
1824- Bertel Christensen (Store Bertel) Navngiver gården
? Cresten Bertelsen, søn af forrige ejer
? Bertel Christian Bertelsen og Jens Peter Bertelsen, sønner af forrige ejer
-1962 Alexander Rosendal
1962-2004 Birgit og Jens Solgaard Nielsen. Tilkøbte 2t og 2e, Sandvad, samt 1n, Sandvad.
2004 Jens Ravn

Slægtsoplysninger:
-1824 Bertel Christensen (Store Bertel) s.a. Chresten Bertelsen, Bjerlev, (Hvejselvej 87). G.m. Ane
Sørensdatter. Deres børn: Else Marie Bertelsdatter;Martha Bertelsdatter; Cresten Bertelsen;
Ane Bertelsdatter; Ingeborg Bertelsdatter; Søren Christian Bertelsen; Martin Bertelsen; Hans
Christian Bertelsen.

1824 Chresten Bertelsen g.m. ?. Deres børn: Bertel Christian Bertelsen(1867); Jens Peter
Bertelsen (1875, d. 1937); 2 døtre.

? Bertel Christian Bertelsen f. 1867 og Jens Peter Bertelsen f. 1875 d. 1937

1962 Jens Solgaard Nielsen f. 1939 g.m. Birgit Jakobsen f. 1937. Deres børn: Jan (1965); Ole
(1969); Yvonne (1971)

2004 Jens Ravn

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949. Danske Gårde, Vejle Amt, bd. 1