Tørringvej 37, Jelling - Sandvad Vestergård


Klara og Kristian Bredal Jensen, Sandvad Vestergård, Tørringvej 37, foran æresporten ved deres sølvbryllup i 1949.


Tegning af Sandvad Vestergård fra 1941


Henry Bredal Jensen, ejer af Sandvad Vestergård fra 1965. Soldaterprtræt fra 1935

Intro

Matr.nr. 1a Ejerlav: Sandvad Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Hans Jørgensen fik gården i fæste 1766 efter faderen Jørgen Hansen

Hans Jørgensens enke, Maren Nielsdatter døde i 1807 uden at efterlade sig børn. "Blandt udarvingerne er en helbroder til enken, på daværende tidspunkt på en sørejse til Vestindien. Boets samlede vurdering var 855 Rd., men der var pantegæld til justitsråd Thygeson på 675 Rd. foruden smågæld, så stort at arve kunne der ikke blive. Besætningen var på en brun plag, tre hopper, 16, 12 og 8 år gamle, 5 køer, 2 ungnøder og 9 får."

Chr. Jensen og Mette Marie Buch flyttede til det nye Sandvad og byggede hus ved den netop byggede landevej. Af deres 8 børn, som alle antog navnet Kjær, blev 3 lærere, 1 af sønnerne, Anders Peter Kjær, blev, som den eneste, ved landbruget idet han blev ejer af Sandvadgård, Vongevej 35.

Ejere/beboere:
-1766 Jørgen Hansen, fæster
1766-1807 Hans Jørgensen, søn af forrige beboer. Fæster siden ejer.
?
-1845 Hans Andersen
1845-1885 Chr. Jensen
?
-1930 Jens Jørgen Jensen
1930-1965 Kristian Bredal Jensen, søn af forrige ejer. Var medhjælper før overtagelse af gården.
1965- Henry Bredal Jensen, søn af forrige ejer
? Knud Jeppesen

Slægtsoplysninger:
? Jørgen Hansen. G.m. ?. Deres børn: Hans Jørgensen

1766 Hans Jørgensen g.m. Maren Nielsdatter d. 1807.

? Hans Andersen. (Kaldet Skolding)

1845 Chr. Jensen (f. 1814 i Vindelev). G.m. Mette Marie Buch. Deres børn: 7 sønner og 1 datter.
(Alle fik navnet Kjær)

?

? Jens Jørgen Jensen g.m. ?. Deres børn: Kristian Bredal Jensen

1930 Kristian Bredal Jensen, (d. 1969. Døde på gården). G.m. Klara, (flyttede på plejehjemmet i
Sandvad og d. 1976). Deres børn: Margrethe; Henry; Inga; Hans.

1965 Henry Bredal Jensen, (ugift. Flyttede i lejlighed efter salg af gården, og købte siden Knud M.
Hoves hus, Vongevej 22 og d. 2000).

? Knud Jeppesen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949. Jens Jacob Kjær, Et liv med forhindringer;