Tørringvej 33, Hvejsel Sønderlund


Tørringvej 33, Hvejsel "Sønderlund" Malet af C. Riis, 1947

Intro

Matr.nr.: 20 b (tidligere 6 a) Ejerlav: Hvejsel By Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Gården tilhørte i 4 slægtled samme familie.

Frem til 1970’erne blev jord tilkøbt fra forskellige ejendomme, bl. a. fra det gamle alderdomshjem, Tørringvej 32. Bortset fra det tilkøbte areal 20b, frasolgtes jorden i 1997 til Hvejsel Østergård.

Ejere/beboere:
? Jacob Kr. Kristensen
?-1933 Kresten Kristensen, søn af forrige ejer
1933-1956 Jacob Kr. Kristensen, søn af forrige ejer
1956-1997 Ernst Kristensen, søn af forrige ejer
1997- Gitte Devantier Jorden solgt til Hvejsel Østergård

Slægtsoplysninger:
? Jacob Kr. Kristensen (snedker og s.a. Kristen Tørring, Ildved) g.m. ? Deres barn: Kresten Kristensen

? Kresten Kristensen (d. 1923) g.m. Johanne Kristensen. Deres barn: Jacob Kr. Kristensen.

1933 Jacob Kr. Kristensen g.m. ? Deres barn: Ernst Kristensen

1956 Ernst Kristensen g.m. Annelise Kristensen, (f. Johannesen Fra ”Ventegodt”, Håstrup)

1997 Gitte Devantier

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949