Tørringvej 26, Hvejsel, Søndermarksgård


Søndermarksgård med tre generationer: Fra venstre Svante Aakeson, hans kone Amalie, deres børnebørn Ajlar, Gerda og Olga, børnenes forældre Johanne og Oskar Aagesen, 1912.


Søndermarksgård, Tørringvej 26, o. 1960 Foto Kastrup Luftfoto

Intro

Matr.nr. 2e (1b, 5b, 3ah) Ejerlav: Sandvad Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Søndermarksgård er oprettet efter skifte i 1904 på Bertelsmindes gamle hedelod, Tørringvej 39.

Bertel Christian Bertelsen er den første ejer af gården. Herefter drev hans to søstre gården til 1917 hvorefter de to søstre byggede et hus i Sandvad på Vongevej.
Familien Aakeson/Aagesen havde gården nogle år:
Svante (fra Sverige) og Amalie (fra Langeland) Aakeson arbejdede som henholdsvis skovfoged og kokkepige på Lerbæk gods. De fik 15. september 1882 sønnen Oskar. Han kom på realskole i Vejle og kom siden ud at sejle med Georg Stage i 1900. Siden sejler han et par år i handelsflåden på Amerika og Australien. Han rømmede skibet sammen med mange andre i Melburne og fik ny hyre til England. Dels på grund af et fald fra masten dels på grund af en sklerose lignende sygdom måtte han opgive søen og nødtvungent acceptere at blive landmand. Oskar og Johanne blev gift i 1904, og Oskars far, Svante købte Østbjerglund i Hørup til det unge par. Efter 10 år køber de en gård i Jerlev, hvor de er 3 år og herefter køber de o. 1917 Søndermarksgården, som er relativ nybygget og med jorden samlet omkring gården. De 16 tdr. land stiv jord var hvad Oskar kunne overkomme. Helbredet forringedes og da Kolleruplund blev til salg køber de den. Her er der plads til en karl.
Søndermarksgården blev herefter overtaget af Chr. Krog Nielsen.
Marie og Alfred Bendixen overtog gården i 1947. På daværende tidspunkt hørte 16 tdr. land til gården. I 1966 tilkøbtes matr.nr. 1b og 5b, hvorefter ejendommen er på 22,7 tdr. land. I forbindelse med vejomlægning i 1971 tilkøbtes yderligere et lille stykke jord matr. nr. 3ah.

Størstedelen af jorden er nu overgået til Stougård i Tørring.

Ejere/beboere:
-1904 Bertel Christian Bertelsen. Hk. 7-1-1.
1904-1917 Bertel Christian Bertelsens to søstre, Mine og Andrea.
1917-? Oskar Aagesen
?-1947 Christian Krog Nielsen
1947-1984 Marie og Alfred Bendixen
1984- Jens Sølgaard Nielsen

Slægtsoplysninger:
1904 Bertel Christian Bertelsen (s.a. Bertel Christensen ( Store Bertel). B.C.B drev senere
Østervang, som senere fik navnet Bertelsminde).

1904 Mine og Andrea Bertelsen (døtre a. Bertel Christensen (Store Bertel))

1917 Oskar Aagesen (f. 1882. S.a. Svante Aakeson og Amalie). G.m. Johanne. Deres børn: Ejlar
(1907); Gerda; Olga 1919.

? Christian Krog Nielsen g.m. Kristine Krog Nielsen

1947 Alfred Bendixen (d. 1983) g.m. Marie Bendixen. Deres børn: Lars (Døde som 4-årig af
børnelammelse); Anne Grethe (g. Nygaard, bor i Jelling); Bodil (bor i Videbæk); Frede (bor i
Schweitz).

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949; PH, Lokalhistorisk Forening