Tørringvej 24, Hvejsel, Mosegård


Tørringvej 24, Mosegård fra o. 1955


Tørringvej 24, Mosegård fra o. 1955

Intro

Matr.nr. 7 Ejerlav: Sandvad Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Mosegård blev tidligere kaldt Vinkelhus eller Winkelhuus. Et mindre pænt navn af endnu ældre dato er Tudsehul!

På ejendommen drev Peder Clausen fra 1907-14 et mindre teglværk med maskiner købt fra et nedlagt teglværk i Ildved. Peder Clausens børn, og senere generationer, staver efternavnet: Klausen.

Ejeren fra 1933-52 var en driftig landmand, der gennemdrænede jorden, opkøbte de sidste moselodder fra Skovgårds mose og i 1939 byggede ny stald samt møddingsplads og ajlebeholder efter datidens krav.

I perioden 1971-78 ombygges staldene således, at der var inventar og rørmalkning til 34 køer, samt spaltestald til 60 stk opdræt med tilhørende gyldeanlæg. I 1978 byggedes nyt stuehus, hvorefter hele gårdanlægget var ny- eller ombygget. Naboejendommen 1c m.fl., Kollerup, blev tilkøbt i 1984 og gården er nu på 50tdl. siden 2006 er gården blevet drevet alene med planteavl.

Ejere/beboere:
1835-1860 Jeppe Larsen
1860-1861 Kr. Sørensen
1861-1886 Erik Nicolaisen Sveistrup
1886-1897 Nicolaj Sveistrup, søn af forrige ejer. Bytter ejendom med næste ejer
1897-1916 Peder Clausen. Drev også teglværk
1916-1933 Adolf Klausen, søn af forrige ejer
1933-1952 Niels Madsen, svoger til forrige ejer
1952-1959 Thorvald Hansen. Bytter ejendom med næste ejer
1959-1960 Jørgen Jørgensen
1960- Peder Vikær Hermansen

Slægtsoplysninger:
1835 Jeppe Larsen

1860 Kristian Sørensen (fra Holtum. D. 1861)

1861 Erik Nicolaisen Sveistrup, g.m. enken til forrige ejer. Deres børn: Nicolaj Sveistrup.

1886 Nicolaj Sveistrup

1897 Peder Clausen (fra Ølholm Gæstgivergård). G.m. ?. Deres børn: Adolf Clausen.

1916 Adolf Clausen g.m. ? Madsen (søster til næste ejer)

1933 Niels Madsen, fra Uldum.

1952 Thorvald Hansen g.m. Aase Petersen (d.a. brugsuddeler Petersen, Kollerup)

1959 Jørgen Jørgensen (fra Jensgård, Kollemorten)

1960 Peder Vikær Hermansen g.m. Karen Margrethe Eriksen (fra Gilleleje) Deres børn: Kirsten
(1962); Inger (1964)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949;