Tørresø


Bystævnet i Tørresø. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Tørresø er nævnt første gang 1482 som Thørisse. Nav-net er nok sammensat af ordet tørv og flertal af hus. Tørv i Tørresø sigter muligvis til bygningsmateri-alet græstørv. Navnet kan være givet i relation til Bårdesø, der betyder ’huse bygget af planker'.