Tønders gamle Rådhus


Tønder gamle Rådhus. Foto: Henrik J. Møller


Torvet i Tønder med det gamle rådhus og gavlhuset. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Tønders gamle Rådhus er opført i 1643-47, men blev meget ombygget i 1867. I dag er her bl.a. turistbureau.

Det gamle rådhus er opført 1643-47 og afløste et tidligere rådhus her. Dets nuværende form stammer fra en renovering i 1867, der ligger meget fjernt fra dets oprindelige arkitektur. Oprindeligt var rådhuset i klar renæssancestil med røde teglsten og svungne gavle med gotiske blændingsmotiver. I 1657 tilføjedes den nordvendte rådstuefløj. Den blev dog nedrevet 1773 og genopført i den nuværende skikkelse.

I 1867 blev hele hovedbygningen pudset, vinduerne blev udskiftet og de svungne gavle udrettet. Derved fik rådhuset sit nuværende udseende. På vestgavlen ses nogle murankre med årstallet 1643, og vindfløjen har årstallet 1721.

I 1980 fik Tønder et helt nyt rådhus på Kongevej mellem Vidåen og Tønder Museum. Det gamle rådhus har siden været anvendt til forskellige formål, men har nu fået funktion som turistbureau.

Rådhuset har også altid været hjemsted for en ”Ratskeller”, eller et værtshus. Så tidligt som 1576 antyder kilder, at det har været et værtshus i rådhusbygningen, der således er det ældst kendte i Tønder. I 1643 opførtes et nyt rådhus, men det var først i forbindelse med opførelsen af en sidebygning i Smedegade i 1680, at den nye ”Ratskeller” blev åbnet. Værtshuset lå ikke i kælderen, som navnet antyder, men i stueetagen. ”Ratskeller” var ikke kendt som noget specielt fint traktørsted, men var alligevel det foretrukne stamværtshus for de førende mænd fra bystyret.

Fra 1840erne blev ”Ratskeller” primært hjemsted for de tysksindede i Tønder. Værtshuset lukkede i 1907 og lokalerne blev inddraget i rådhuset, og samtidig blev den vestlige indgangsdør sløjfet.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Hans Bachmann m.fl.: Tønders gamle kroer og gæstgiverier, Tønder 1995.

Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Tønder - den middelalderlige bykerne