Tøndermarsken


Markled i Tøndermarsken, et såkaldt “Lejgaf”. Svend Tougaard

Intro

Tøndermarsken er opstået som et resultat af århundreders samspil mellem natur og mennesker. Her finder man både en smuk natur, et enestående dyre- og fugleliv, og et gammelt kulturlandskab med smukke værftsgårde, diger og koge.

Tøndermarsken er den nordligste del af et stort sammenhængende marskområde, der strækker sig langt ned i Tyskland. De første mennesker flyttede ud i Tøndermarsken i 1100-tallet. Indtil da boede befolkningen kun på geestranden ud mod marsken. Det var bl.a. friserne, der tog marsken i besiddelse og opførte gårde og huse på kunstigt anlagte værfter. Marskbefolkningen blev dog hårdt ramt af de store stormfloder i bl.a. 1362 og 1634. Derfor begyndte man at opføre diger for at sikre sig imod havets indtrængen.

Tønder, Ubjerg, Møgeltønder og Højer koge blev inddiget i 1556, og derefter fulgte Gl. Frederikskog i 1692, Rudbøl Kog i 1715, Ny Frederikskog i 1861, og senest Margrethekogen i 1982. I 1920erne blev Tøndermarsken afvandet for at fremme landbruget. I de seneste 20 år har der derimod været en bevægelse i modsat retning, for at bevare og forbedre de naturmæssige forhold i Tøndermarsken, bl.a. for de mange fugle, der raster her ved Vadehavet.

Kulturarvsstyrelsen - Tøndermarsken


Se Vadehavets Formidlerforum's video om inddigning og værfter i Vadehavet.
Optagelsen er fra Tøndermarsken