Tønderhus og Museerne i Sønderjylland


Tønder Museum - Porthuset. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Drabantsalen i porthuset. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Grundrids over Tønderhus. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Vandtårn og Wegnermuseum. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Museerne i Tønder set fra Slotsbanken. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum

Intro

Allerede i middelalderen lå der en prægtig borg, og i renæssancen et imponerende renæssanceslot. Der er meget historie knyttet til det sted, hvor Tønder Museum i dag har til huse.

Fra borg til museum

Borgen Tønderhus blev opført syd for bykernen i 1270'erne. I 1500-tallet blev den gamle borg ombygget til et fornemt renæssanceslot, som dog allerede blev nedrevet i 1750'erne. Kun porthuset bevaredes og rummer i dag Tønder Museum. Gennem årene er museet blev suppleret med Sønderjyllands Kunstmuseum og Wegner-museet, der viser en omfattende samling af den verdensberømte møbelarkitekts produkter.

Museum Sønderjylland - På sporet af Tønderhus
Museum Sønderjylland - Tønder borg og slot