Tønderhus


Museum Sønderjylland iTønder. Udsyn over grundplanen for det gamle slot Tønderhus. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Der er nu kun ganske få rester tilbage af Tønders gamle borg og senere slot, Tønderhus. Ruinresten ligger tæt op af Museum Sønderjyllands bygninger.

Slotsbanken, et kælderrum på slotsbanken og Porthuset ved Tønder Museum er alt, hvad der i dag er tilbage af det gamle slot Tønderhus. Slottet blev nedrevet i 1750-51, mens porthuset blev bevaret og brugt som retsbygning og fængsel, indtil ombygningen til museum i 1923.

Tønderhus nævnes i kilderne første gang i 1285, men må have været ældre. Slottet skiftede ejer mange gange op gennem tiden og var meget strategisk vigtig for herredømmet i Vestslesvig. Tønderhus blev udvidet og moderniseret løbende.

I 1511 opførtes en stor ringmur rundt om borgen og i 1523 blev voldgrave og fæstningsværker kraftigt udvidet. Det nuværende porthus blev opført i 1543 og der opførtes en ny vindebro, der hvilede på murede fundamenter. Borgen var derefter Slesvigs stærkeste borg næst efter Gottorp, men tiden var dog efterhånden løbet fra så stærke befæstningsanlæg.

I 1540 kom hertug Hans d. Ældre i besiddelse af Tønderhus og fra 1563 indledte han derfor en omfattende ombygning af borgen til et moderne renæssanceslot. Først i 1601 var moderniseringerne afsluttet og i 1621-22 blev det høje hjørnetårn nedrevet. Voldgravene groede efterhånden til i 1600-tallet og blev sløjfet sammen med de resterende befæstningsværker i 1677.

Efter at hele Slesvig blev lagt under kronen i 1721 blev Tønderhus overflødigt og forfaldt meget. I 1749 blev slottet solgt på auktion og nedrevet i årene 1750-51.

Kun porthuset, der var blevet kraftigt ombygget 1740-41, blev stående tilbage. Slotsbanken fremstod derefter som en sørgelig ruinhob i mange år, men i 1862 blev store mængder sten hentet og brugt som fyld i Ribe-Husum chausséen.

Mellem 1864 og 1911 opførtes en række af Tønders nye tekniske værker på Slotsbanken og ved porthuset. Det gælder gasværket i 1864-65, vandværket og vandtårnet 1901-03 og elværket 1910-11.

I 1922-23 blev porthuset ombygget til amtsmuseum, det nuværende Tønder Museum. De sidste rester af Slotsbankens volde og voldgrave blev forsvandt med tilkastningen af Skibbroen i 1934-35 og anlæggelsen af Kongevej i 1940.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2

Museum Sønderjylland - På sporet af Tønderhus
Museum Sønderjylland - Tønder borg og slot