Tønder Vandmølle


Tønder Vandmølle. Foto: Henrik J. Møller


Tønder Vandmølle. Foto: Henrik J. Møller


Mølledammen i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Tønder Vandmølle. Foto: Henrik J. Møller


Tønder Vandmølle. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Tønder Vandmølle eller Bachmanns gamle Vandmølle bruges nu til kulturelle formål.

Tønder Vandmølle, Visemøllen eller Bachmanns Vandmølle blev opført i 1598 som en fyrstelig slotsvandmølle under Tønderhus. Dette skete i forbindelse med en regulering og opdæmning af Vidåen fra Korntved til Tønder. I 1799 fik forpagteren af Lindskov Mølle ved Gallehus også forpagtning på den kongelige vandmølle i Tønder. I 1790 overtog Asmus Boysen forpagtningen og hans søn, Christian Nissen Bachmann, overtog forpagtningen i 1807.

I 1836 købte Jørgen Bachmann møllen og den var i familiens eje indtil 1985. En nyere del af vandmøllen nedbrændte i 1893, men blev genopført. I 1939 overtog Bachmann-familien bygningerne fra det tidligere Tondernsche Victorie-Brauerei i Strucks Allé, som var grundlagt 1889. Her indrettedes kornlager, sædrenseri og tørreri. Bachmanns Vandmølle omdannedes til et aktieselskab i 1946. Vandkraften blev opgivet i 1955.

I ca.1980 flyttede Bachmanns Vandmølle A/S til nye bygninger i industrikvarteret i det nordlige Tønder og møllen omdannedes til Visemøllen, et spillested brugt af Tønder Festivalen. De nyere bygninger fra 1893 blev samtidig nedrevet, så kun den gamle vandmølle fra 1598 står tilbage. Den savner dog et vandmøllehjul.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Sønderjyske Møller, Erhvervsforlaget 1934