Tønder Kulturhus


Kulturhuset i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Tønder Kulturhus var tidligere det tyske mindretals forsamlingssted med navnet Schweizerhalle.

Tønder Kulturhus er idag Tønder bys samlingssted i kulturelle sammenhænge. Her er arrangementer, møder, konferencer og koncerter.

Stedets historie går tilbage til 1861, hvor det daværende Schweizerhalle, en lagerkælder for øl og is under en kunstig jordhøj, blev opført af Johann Peter Paulsen Jordhøjen blev beplantet med træer og øverst på højen rejstes en større træhytte i schweizisk byggestil, og deraf kom navnet Schweizerhalle. Neden for højen blev der anlagt en have med en pavillon til orkestemusik, en skydebane, en keglebane og en ringriderplads. Endelig opførtes også en kørestald til de rejsende.

Schweizerhalle blev hurtigt Tønders mest populære landevejskro, og var et yndet sted for de tysksindede. I 1908 nedbrændte Schweizehalle til stor sorg for mange, men der opførtes nye bygninger lidt længere mod nord i 1909. De var tegnet af Lauritz Thaysen, men er senere blevet stærkt ombygget og har intet bevaret af den oprindelige arkitektur. Højen med hytten blev bevaret i indtil 1930erne, hvorefter den måtte vige for en udvidelse af Sygehuset.

I 1951 overtog det tyske mindretal Schweizerhalle efter at de havde stået uden forsamlingssted siden Schützenhofs nedrivning i 1942. Op gennem 1950erne og 1960erne var Schweizerhalle Tønders mest populære dansested og i 1960erne opførtes en ny stor sal nordøst for hovedbygningen.

I 1979 lejede kommunen sig ind og åbnedes Omsorgscentret og senere overtog kommunen hele bygningen og indrettede den til både Omsorgscenter og kulturhusHans

Litteratur:
Bachmann m.fl.: Tønders gamle kroer og gæstgiverier, Tønder 1995.