Tønder Kaserne


Eksersergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Eksersergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Eksersergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Ryttergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Tønder Kaserne. Foto: Henrik J. Møller


Tønder Kaserne. Foto: Henrik J. Møller


Zeppelin-museet på Ribelandevej i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Tønder Kaserne blev opført i 1936 og nedlagt i 2002. Bygningskomplekset bruges nu til forskellige erhvervsformål.

Tønder Kaserne blev opført 1936. Den afløste en tidligere baraklejr ved Dragonvej og Ryttervej, der havde været hjemsted for garnisonen siden Genforeningen i 1920. Her havde først Sønderjydsk Kommando hjemsted sammen med et kontingent dragoner og et musikkorps. I 1922 blev kommandoet afløst af 2. Bataljon. I 1932 mistede garnisonen i Tønder sit musikkorps og en overgang så det ud til at Tønder helt ville miste sin garnison som et resultat af den pacifistiske forsvarspolitik i 1930erne.

Men nazismens opblomstring i Tyskland betød at Tønder Kaserne blev opført og garnisonens fremtid sikret. I 1936 flyttede 2. Bataljon ind på den nye kaserne, men blev allerede i 1938 afløst af Fodfolkspionerkommandoet, der var en særlig grænseenhed inden for forsvaret. Under besættelsen blev kasernen brugt af tyskerne, og de danske soldater boede i perioden 1940-42 på Eksercergården.

I 1950 flyttede 9. Regiment ind på kasernen og det var et fodfolksregiment. I 1961 flyttede Jyske Luftværnsregiment ind på kasernen, og det var et særligt regiment til uddannelse af luftværnsfolk og til støtte for andre kampklare regimenter. I 1974 blev Jyske Luftværnsregiment nedlagt og indtil 1978 stod kasernen tom og var alvorligt lukningstruet.

I 1978 flyttede dog 2. Telegrafbataljon ind på kasernen og blev suppleret af Elektronisk Krigsførelseskompagni i 1991. I 1986-87 var Tønder Kaserne en overgang truet af lukning, men overlevede.

Først i 1999 var det slut, da kom politikernes dødsdom. En stor arbejdsplads og et national symbol i Tønder blev endelig lukket ved årsskiftet i 2002.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Henrik J. Møller: Tønder Kaserne 1920-2002.

Kulturarvsstyrelsen - Kulturatlas - Tønder - kasernen og Carstensgade med sygehuset