Tønder Gymnasium


Tønder Gymnasium. Thaysen-arkitektur. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Tønder Gymnasiums bygninger er tegnet af arkitekt Thaysen. I 1995 blev der opført nye tilbygninger med anden arkitektur.

Statsskolen eller Tønder Gymnasium er et større bygningskompleks, hvoraf den ældste del sammen med en rektorbolig blev opført i 1909-10 af arkitekt Lauritz Thaysen. Bygningen blev først brugt som kommuneskole og senere som realskole.

Efter genforeningen blev bygningen overtaget af staten og fik derefter navnet Statsskolen. Efter en større ombygning fik bygningen sin nuværende funktion som dansk gymnasium. I 1935 fik blev hovedbygningen udvidet mod syd i samme stil, som den oprindelige bygning. Her blev der indrettet fysik og kemilokaler til den nye matematisk-naturvidenskabelig studenterlinie. I 1941 fik gymnasiet en ny sportplads syd for Bargumsvej.

I årene 1958-65 skete der igen en omfattende modernisering og ombygning. Endvidere tilføjedes en to nye moderne fløje af kongelig bygningsinspektør Lehn Petersen. Fløjen ud mod Kongevej kom til at rumme faglokaler for naturvidenskabelige fag, mens fløjen ind mod Nørre Allé var en ny pigegymnastiksal.

I 1995 blev gymnasiet stærkt udvidet med flere nye store bygninger syd for de gamle bygninger. De nye bygninger er bygget en nyere stil, der ligger langt fra Thaysen arkitekturen. Samtidig blev rektorboligen fra 1910 og en pedelbolig fra 1956 nedrevet. Gymnasiet udgør nu et firlænget bygningskompleks.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2